Tekstgrootte
kleiner groter

Coulante houding gemeente

19.1.031 Inkomen

Trefwoorden: terugbetalingsregeling, WW-uitkering

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder. Ook niet met hulp van het WIJ-team. Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat ze WW-uitkering heeft ontvangen die ze niet had opgegeven. Verder geeft de sociale dienst aan dat beide partners geïnformeerd zijn over het feit dat ze al hun inkomsten moeten opgeven en dat dit niet de eerste keer is. Ook blijkt dat de sociale dienst afspraken heeft gemaakt met de partner van de vrouw. Al diverse malen zijn ze er op gewezen om een regeling aan te vragen bij de GKB, gelet op hun schulden. De sociale dienst is niet bereid om akkoord te gaan met een ruime aflossingsregeling zoals voorgesteld door het WIJ-team, zolang het stel geen hulp inroept van de GKB. Om hen toch enigszins tegemoet te komen is geen boete opgelegd en is de vordering van de sociale dienst niet gebruteerd. Dat vindt de ombudsman heel coulant.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bureau ombudsman telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur

21 oktober 2019

In verband met beperkte personele bezetting zijn wij de komende tijd alleen 's ochtends van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar.

lees verder »

Gemeentelijke belastingen bij verhuizing

21 oktober 2019

Een man en vrouw gaan uit elkaar en de man verhuist met één van zijn kinderen naar een andere woning. Omdat het de man onduidelijk is in hoeverre hij de oorspronkelijke belastingaanslag over 2018 na zijn verhuizing nog moet betalen neemt hij veelvuldig contact op met het Noordelijk Belastingkantoor.

lees verder »

Een antwoord blijft uit

14 oktober 2019

Een man stuurt een e-mail aan de gemeente met een vraag. Als de gemeente na vijf maanden nog steeds niet heeft gereageerd op de e-mail wendt zijn vrouw zich tot de ombudsman.

lees verder »