Tekstgrootte
kleiner groter

Coulante houding gemeente

19.1.031 Inkomen

Trefwoorden: terugbetalingsregeling, WW-uitkering

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder. Ook niet met hulp van het WIJ-team. Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat ze WW-uitkering heeft ontvangen die ze niet had opgegeven. Verder geeft de sociale dienst aan dat beide partners geïnformeerd zijn over het feit dat ze al hun inkomsten moeten opgeven en dat dit niet de eerste keer is. Ook blijkt dat de sociale dienst afspraken heeft gemaakt met de partner van de vrouw. Al diverse malen zijn ze er op gewezen om een regeling aan te vragen bij de GKB, gelet op hun schulden. De sociale dienst is niet bereid om akkoord te gaan met een ruime aflossingsregeling zoals voorgesteld door het WIJ-team, zolang het stel geen hulp inroept van de GKB. Om hen toch enigszins tegemoet te komen is geen boete opgelegd en is de vordering van de sociale dienst niet gebruteerd. Dat vindt de ombudsman heel coulant.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »