Tekstgrootte
kleiner groter

Contact gezocht

18.7.111 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: reactietermijn, bereikbaarheid, organisatie, informatieverstrekking

Een man ontvangt al langere tijd brieven van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) die niet voor hem zijn, maar wel aan zijn adres zijn gestuurd. De betreffende persoon woont echter niet op zijn adres. Hij stuurt de brieven, waarvan hij denkt dat het facturen zijn, steeds retour. Ter controle vraagt hij de gemeente op 15 juli 2018 of er anderen op zijn adres staan ingeschreven. Dat blijkt niet het geval.
Als hij op 23 juli 2018 het NBK belt, krijgt hij te horen dat er wèl iemand anders op het adres zou wonen. Het NBK geeft aan dat het goed zal komen en belooft de man binnen een week een telefonische reactie te geven. Als die reactie uitblijft, brengt de man het probleem op 18 augustus 2018 via het contactformulier op de website nogmaals onder de aandacht van het NBK. Ook dan krijgt hij geen reactie. Op 24 oktober 2018 ontvangt hij opnieuw een brief voor de betreffende persoon en op 25 oktober 2018 nog 2. Omdat de man bang is voor deurwaarders, belt hij met het NBK, maar na 45 minuten in de wacht te hebben gestaan geeft hij het op. Hij wil graag weten hoe hij met het NBK in contact kan komen omdat hij overdag werkt en er zulke lange wachttijden zijn. Verder is er geen e-mailadres en bevat het contactformulier ontzettend veel verplichte velden.
Na onderzoek stelt de ombudsman vast dat het NBK erkent dat de man een reactie had moeten krijgen op zijn meldingen. Uit de reactie van het NBK maakt de ombudsman op dat de meldingen niet correct/niet tijdig zijn verwerkt. Verder blijkt dat voor het afhandelen van binnenkomende telefoongesprekken onvoldoende capaciteit beschikbaar was. Door er niet voor te zorgen bereikbaar te zijn, heeft het NBK niet behoorlijk gehandeld. Voor deze handelswijze maakt het NBK excuses en dat is correct.
Het NBK gaat niet in op de door de man genoemde problemen met het contactformulier en het ontbrekende e-mailadres. Wel laat het NBK weten dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Daarmee lijkt vooralsnog bellen in de avonduren (tussen 17.00 uur en 20.00 uur) de beste weg te zijn om contact te leggen met het NBK.
Over de onjuiste brieven laat het NBK weten dat het uiteindelijk actie heeft ondernomen naar aanleiding van de melding van 18 augustus 2018. Dit heeft ertoe geleid dat de betreffende persoon op 26 oktober 2018 is uitgeschreven van het adres van de man. Dat is mooi, want daar was het hem allemaal om te doen. Wel vindt de ombudsman het jammer dat het NBK heeft nagelaten dit aan de man terug te koppelen. Ook hiervoor biedt het NBK excuses aan.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »