Tekstgrootte
kleiner groter

'Boven de pet'

18.6.110 Stichting WIJ

Trefwoorden: persoonsgebonden budget (PGB), informatieverstrekking

Een man klaagt erover dat Stichting WIJ (WIJ) onvoldoende luistert naar wat hij en zijn vrouw nodig hebben, namelijk huishoudelijke hulp. Hij krijgt geen huishoudelijke hulp omdat hij de eigen bijdrage niet kan betalen. Daarnaast vindt WIJ 6 uur per week huishoudelijke hulp voldoende, terwijl de man van mening is dat ze minstens 15 uur per week nodig hebben. Voor die 6 uur betaalt WIJ het zorgkantoor wel € 650,- per 4 weken waarvan de hulp slechts € 240,- bruto krijgt. De man meent voor dat bedrag zelf veel meer uren te kunnen inkopen. Hij wil daarom graag een bedrag van € 300,- aan PGB uitgekeerd krijgen, zodat hij zelf kan zorgen voor de benodigde uren huishoudelijke hulp. Er is dan zelfs voldoende financiële ruimte om uit het PGB de verplichte eigen bijdrage te betalen.
WIJ legt uit dat er verschillende tarieven zijn. Namelijk voor Zorg in Natura en voor een PGB op basis van formele zorg en informele zorg. De ombudsman ziet dat de genoemde uurtarieven zijn vastgelegd in de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2017. Dat is gemeentelijk beleid en de ombudsman is niet bevoegd dit beleid te beoordelen. De hoogte van de tarieven is dan ook een gegeven.
Uitgaande van deze tarieven kan de man op basis van het laagste (informele) tarief slechts 5 uur per week huishoudelijke hulp inkopen. Voor de 15 uur die de man noemt, heeft hij een bedrag van € 933,- per 4 weken nodig. Daarnaast is het zo dat de regels voor PGB’s zijn veranderd. Het is niet meer zo dat de man zelf het PGB op zijn rekening gestort krijgt om daarmee de huishoudelijke hulp te betalen. De uitbetaling van (alleen) geleverde zorg gaat sinds enkele jaren via de Sociale Verzekeringsbank.
Verder lijkt er een misverstand te zijn over wat huishoudelijke hulp feitelijk inhoudt. Het betreft namelijk het opruimen en schoonmaken van het huis. De begeleiding en verzorging van zijn vrouw vallen daar niet onder. Mocht de man het ondanks de uitleg niet eens blijven met het aantal toegekende uren dan kan hij dat in een bezwaarprocedure aankaarten.
Ten slotte laat WIJ weten dat er altijd een eigen bijdrage verschuldigd is voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Dat geldt zowel voor Zorg in Natura als voor de huishoudelijke hulp die betaald wordt uit een PGB. De man stelt dat zijn financiën het niet toelaten om de eigen bijdrage te betalen. WIJ zal dit echter moeten nagaan aan de hand van de financiële gegevens van het echtpaar. Of de man zijn gegevens wil laten inzien, is aan hem. De man laat weten dat hij met deze uitleg genoeg heeft aan 4 uur huishoudelijke zorg. Hij kent alle verschillende soorten zorg niet of zoals hij zelf zegt: “het gaat hem boven de pet”.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »