Tekstgrootte
kleiner groter

Bevestiging gevraagd

19.1.024 Inkomen

Trefwoorden: bevestiging, doorgeven wijziging, goede informatieverstrekking

Een man stopt met vrijwilligerswerk. Hij geeft dit door aan de sociale dienst middels het formulier ‘melding vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden op grond van de Participatiewet’. Het formulier voorziet hij van een bijschrift waarin hij de sociale dienst uitdrukkelijk om een schriftelijke bevestiging van zijn (af)melding verzoekt. Omdat hij geen bevestiging ontvangt neemt de man contact op met de sociale dienst. Hij krijgt te horen dat de sociale dienst geen brieven/beschikkingen verstuurt waarin wordt bevestigd dat een melder gestopt is met vrijwilligerswerk. De man kan zich hier niet in vinden en neemt contact op met de klachtenfunctionaris van de sociale dienst. Deze bevestigt dat het gemeentebeleid is dat er bij het afmelden van vrijwilligerswerk geen bevestiging van de afmelding wordt verstuurd. De man is niet tevreden met de afhandeling van zijn klacht en gaat naar de ombudsman. De ombudsman constateert dat de man de sociale dienst middels een verzoek in de attentievelden van het formulier uitdrukkelijk om een schriftelijke bevestiging heeft gevraagd. Naar het oordeel van de ombudsman had de gemeente dan ook moeten reageren op het verzoek van de man. In de reactie op de klacht van de man gaat de sociale dienst aan dit aspect voorbij. Tijdens het onderzoek van de ombudsman wordt dit hersteld en krijgt de man alsnog een bevestiging. Het is jammer dat de tussenkomst van de ombudsman nodig was om te bewerkstelligen dat de man een bevestiging van zijn afmelding ontvangt. De klachtenfunctionaris laat de ombudsman weten dat de leidinggevende van de afdeling Werk heeft toegezegd dat toekomstige verzoeken om bevestiging zullen worden gehonoreerd.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »