Tekstgrootte
kleiner groter

Betalen voor parkeervergunning voor gehandicapten

18.1.065 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: parkeren, gehandicapten, binnenstad

Een inwoner van de binnenstad beklaagt zich erover dat hij als gehandicapte aanzienlijk meer moet betalen voor zijn parkeervergunning dan (gehandicapte) bewoners in omringende wijken. De man is van mening dat het parkeren voor gehandicapten gratis zou moeten zijn. Maar in ieder geval dat het tarief gelijk zou moeten zijn voor de bewoners van verschillende wijken. De man is van mening dat de gemeente geen eigen aanvullende criteria mag stellen.
De ombudsman constateert dat met ingang van 2012 wijzigingen zijn doorgevoerd. Die liggen vast in de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2016. Daarin staat dat het beleid erop is gericht om fysieke barrières weg te nemen. Wel kan het zijn dat gehandicapten voor deze voorzieningen moeten betalen. Hier ligt volgens de beleidsregels een parallel met de Wet maatschappelijke ondersteuning: sinds 1 juli 2011 betalen inwoners van Groningen voor deze woon- en vervoersvoorzieningen een eigen bijdrage.
Voor de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dat geldt echter niet voor de bewoners parkeervergunning. Daarvoor wordt op grond van de Verordening parkeerbelastingen geen kwijtschelding verleend (artikel 10). In de Tarieventabel die behoort bij de Verordening parkeerbelastingen is een differentiatie aangebracht voor de verschillende wijken en buurten in de gemeente.
Alles overziende is de regeling waar de man over klaagt vastgelegd in beleidsregels en verordeningen. Toetsing van deze beleidsregels en verordeningen behoort niet tot de bevoegdheid van de ombudsman. Deze regelingen zijn namelijk in een democratisch besluitvormingsproces tot stand gekomen.
De ombudsman wijst de gemeente er nog wel op dat er geen beleidsregels 2018 te vinden zijn. En gezien het feit dat de Beleidsregels 2012-2016 een afgebakende werkingstijd lijken te hebben, lijkt hier sprake van een omissie.

In reactie op het signaal van de ombudsman meldt de gemeente dat hoewel de titel anders doet vermoeden de bewuste beleidsregels nog steeds gelden. Wel denkt de gemeente na over een opvolger. Vooral door de digitalisering en de inzet van de scanauto ontstaan mogelijkheden om het gehandicaptenparkeren klantvriendelijker te maken. De gemeente hoopt in het najaar 2018 hiermee aan de slag te kunnen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Ik weet niet hoe

11 juni 2019

Een man probeert al een jaar een afspraak met het NBK te maken over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

lees verder »

Jaarverslag 2018 ‘Hoe hoog ligt de lat?’

04 juni 2019

Klachtbehandeling is maatwerk, blijkt uit het jaarverslag 2018 van de ombudsman Groningen. Het tempo van het gemeentelijk handelen en de informatievoorziening zijn de belangrijkste thema’s.

lees verder »