Tekstgrootte
kleiner groter

Bang voor controle

19.7.004 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: hondenbelasting, goede informatieverstrekking

Een vrouw heeft sinds oktober 2018 een hond. Zij wil dit graag tijdig doorgeven aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), in verband met de verschuldigde hondenbelasting. Op 30 oktober 2018 is er daarom voor haar een aanmeldformulier aangevraagd via de website van het NBK. Omdat de vrouw dit aanmeldformulier niet ontvangt, dient ze hierover op 27 november een klacht in bij het NBK. Hierop wordt eveneens niet gereageerd. De vrouw kan haar hond dus niet tijdig bij het NBK aanmelden en dit zorgt bij haar voor erg veel spanning. Zij is bang dat er een controleur langskomt en dat zij een boete krijgt. Het NBK is telefonisch niet te bereiken en daarom bezoekt een begeleidster van de vrouw het spreekuur van de ombudsman.
De ombudsman constateert dat het NBK niet heeft gereageerd op het verzoek om toezending van een aanmeldformulier hondenbelasting en ook niet op de ingediende klacht. Het NBK is telefonisch slecht te bereiken waardoor navraag naar de stand van zaken onmogelijk was. Dit alles is niet zorgvuldig. Het NBK maakt hiervoor excuses. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het NBK de ombudsman alsnog het door de vrouw verzochte aanmeldformulier toegezonden zodat de vrouw haar hond bij het NBK kan aanmelden. Het NBK geeft aan dat er gezocht wordt naar oplossingen voor de problemen die spelen rond hun bereikbaarheid. In een andere zaak heeft de ombudsman al aandacht gevraagd bij het NBK voor de achterstanden die er zijn met de verwerking van de contactformulieren. Daarnaast heeft de ombudsman het NBK opgeroepen om op korte termijn met een effectieve aanpak van de achterstanden te komen. De ombudsman blijft dit proces met aandacht volgen.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »