U bent hier

Nieuws

Aanmodderen

Een man heeft huishoudelijke hulp en individuele begeleiding nodig. Hij gaat eerst tevergeefs naar WIJ Haren, want hij krijgt te horen dat die “geen Wet maatschappelijke ondersteuning doet”. Ruim een half jaar later probeert de man het nogmaals en dan wordt zijn aanvraag wel in behandeling genomen. Als de man ruim 3 maanden later nog steeds wacht op een besluit gaat hij naar de ombudsman.

Schot in de zaak

Een zelfstandige ondernemer heeft vanwege de coronamaatregelen ineens geen inkomsten meer. Ze heeft een aanvraag ingediend voor een voorschot en wacht al 4 weken op geld. Als ze navraag doet krijgt ze een algemeen antwoord, door drukte kan het nog wel enige tijd (5 á 6 weken) duren. Dat duurt de vrouw te lang en ze wendt zich tot de ombudsman

Fout bij verlengen Stadjerspas

Een vrouw beklaagt zich erover dat haar Stadjerspas niet is verlengd. De gemeente zegt herinneringen gestuurd te hebben, maar deze heeft de vrouw niet ontvangen.

Wat is er veranderd?

Een vrouw begrijpt niet waarom ze in 2019 geen gedeeltelijke kwijtschelding van de waterschaps- en gemeentelijke belastingen ontvangt. De jaren ervoor kreeg ze namelijk wel kwijtschelding. Haar inkomen is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. Daar begrijpt ze niets van. 

Veel overlast vanuit buurpand

Een vrouw beklaagt zich erover dat de gemeente de overlast, die zij van het naastgelegen studentenhuis ervaart, niet serieus neemt en niet inhoudelijk ingaat op de problematiek.

Afdeling Stadsbeheer onbereikbaar

Voor het huis van een vrouw is een boom omver gereden. Een dag later verwijdert de gemeente de boom. Sindsdien vraagt de vrouw zich af wanneer een nieuwe boom wordt geplant. Zij zoekt hierover