Tekstgrootte
kleiner groter

Afhandelingstermijn aanvraag ver overschreden

18.1.104 Inkomen

Trefwoorden: bijzondere bijstand, reactietermijn

Een vrouw heeft eind 2017/begin 2018 bijzondere bijstand aangevraagd voor stook- en dieetkosten en vervanging garderobe. In het kader van deze aanvraag heeft ze in juni 2018 ook met een arts van de gemeente gesproken. Sindsdien hoort ze niets meer. Als de vrouw in oktober 2018 contact opneemt met de sociale dienst krijgt ze te horen dat het nog bij de arts ligt. Volgens een medewerker kan het onderzoek nog wel een jaar duren. Dat vindt de vrouw wel erg lang. Ze kan nu haar dieet niet volgen, omdat ze daar geen geld voor heeft.

De ombudsman legt de klacht voor aan de sociale dienst. De sociale dienst erkent ernstig te kort te zijn geschoten in zijn dienstverlening. Het attest is niet op tijd naar de gemeente-arts gestuurd en vervolgens is de retourzending niet in de gaten gehouden. De sociale dienst biedt hiervoor excuses aan en stuurt de vrouw per omgaande een besluit.

De klachtenfunctionaris van de gemeente heeft het probleem van de late retourzending onder de aandacht gebracht van de leidinggevenden. Omdat de ombudsman het belangrijk vindt dat ook de directeur hiervan op de hoogte is, stuurt zij hem een kopie van haar afhandelingsbrief. Zij blijft de ontwikkelingen in de gaten houden.

Deel deze pagina op

Nieuws

Waar blijft de stadjerspas?

17 april 2019

Een vrouw ontvangt ondanks meerdere pogingen keer op keer geen nieuwe stadjerspas.

lees verder »

Verhuurders de dupe van gebrekkige informatievoorziening

09 april 2019

De gemeente heeft per 1 juli 2015 het kamerverhuurbeleid aangescherpt. De (onbekendheid met deze) beleidswijziging heeft tot 6 onderzoeken van de ombudsman geleid.

lees verder »