Tekstgrootte
kleiner groter

Afhandeling Wmo-aanvraag duurt lang

19.6.007 WIJ Groningen

Trefwoorden: behandeltermijn, melding, aanvraag

Een moeder is ontevreden over de behandeltermijn van haar Wmo-aanvraag voor een verhard terras. Het terras is nodig om haar ernstig gehandicapte 4-jarige zoon te kunnen laten spelen in zijn rolstoel. In 2018 heeft ze een melding voor deze Wmo-voorziening gedaan, die zonder nader onderzoek is afgewezen. De vrouw heeft de gemeente/WIJ Groningen (WIJ) daar in 2019 op gewezen en gevraagd om een beschikking. WIJ blijkt haar verzoek als een nieuwe melding te zien.
Een medewerker van WIJ laat de vrouw op 16 april per e-mail weten dat ze geen recht heeft op de gevraagde voorziening en vraagt of ze de aanvraag wil doorzetten. De vrouw wil dat inderdaad en dat laat ze WIJ nog dezelfde dag weten.
De ouders laten 10 dagen later weten nog geen beschikking te hebben ontvangen, wel dat ze de dag ervoor (25 april) een onderzoeksverslag hebben ontvangen, dat ze nog dezelfde dag hebben ondertekend en persoonlijk hebben afgegeven bij het WIJ-team.
Als de ombudsman navraag doet bij het WIJ-team blijkt dat WIJ ervan uitgaat dat ze na het tekenen van het onderzoeksverslag nog 2 weken de tijd hebben.
De ombudsman is het daar niet mee eens, want die leest in de mail van WIJ van 16 april de volgende vraag: “Graag horen wij of jullie de aanvraag wensen door te zetten.“ Waarop de ouders reageren dat ze dat inderdaad graag willen zodat ze uiterlijk binnen 2 weken verder kunnen met een bezwaarprocedure.  
De ombudsman leidt uit deze vraagstelling en beantwoording af dat de wettelijke afhandelingstermijn van 2 weken in ieder geval is beginnen te lopen op 16 april en niet op 25 april, zoals WIJ aanneemt. Daarna kunnen de ouders bezwaar maken, ook als ze nog geen beschikking hebben ontvangen. Daarmee ontstaat tevens de mogelijkheid om bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen. Dat is wat de ouders willen om vaart in de zaak te krijgen.


Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »