Tekstgrootte
kleiner groter

Adresverwisseling

19.7.015 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: OZB, goede organisatie, adressering

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman met een klacht over het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). De vrouw heeft sinds 2012, na het overlijden van haar moeder, samen met haar zus een garagebox in bezit die eerst van hun moeder was. De WOZ-aanslag 2018 voor deze garagebox is opeens geadresseerd aan het adres van de overleden moeder. Alle jaren daarvoor is deze aanslag aan de vrouw, op haar eigen adres toegezonden. De vrouw heeft tweemaal met het NBK gebeld. De wachttijden zijn erg lang en er wordt geen reële wachttijd aangegeven. In de telefoongesprekken is het daarnaast moeilijk uit te leggen wat de bedoeling is. Namelijk dat de originele aanslag (zonder aanmaningskosten) aan de vrouw moet worden toegestuurd en dat in het systeem het adres waar de aanslag voor de garagebox naar toe wordt gestuurd (terug)gewijzigd moet worden naar haar adres. De vrouw ontvangt de aanslag uiteindelijk wel, in een handgeschreven enveloppe. Op de WOZ-aanslag die in de enveloppe zit, staat echter nog steeds het adres van haar overleden moeder. De vrouw verwacht dan ook dat ze in 2019 weer hetzelfde probleem zal hebben. Zij heeft twee keer telefonisch en twee keer via de e-mail contact gezocht met het NBK. Op haar e-mails heeft zij, op een ontvangstbevestiging na, geen enkele reactie gekregen. Na het telefonisch contact met het NBK lijkt het probleem daarnaast nog niet opgelost te zijn.
De ombudsman constateert dat het systeem van het NBK het adres waar de WOZ-aanslag voor de garagebox naartoe wordt gestuurd in 2018 om onverklaarbare redenen heeft gewijzigd. Als gevolg van deze fout is er ten onrechte een WOZ-aanslag naar het laatste adres van haar overleden moeder verstuurd. Naar het oordeel van de ombudsman handelt het NBK hiermee in strijd met de norm goede organisatie. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het NBK de fout hersteld en is het adres in het systeem aangepast. Het NBK geeft aan het erg vervelend te vinden dat de vrouw geen reactie heeft ontvangen op haar e-mails en biedt hiervoor zijn excuses aan. Ten aanzien van de lange wachttijden bij telefonisch contact met het NBK geeft het NBK aan dat er sprake is van een technisch probleem. Dit probleem heeft de aandacht en het NBK zegt toe de ombudsman op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Deel deze pagina op

Nieuws

Adres onbekend

13 augustus 2019

Een man heeft sinds 2007 een zomerhuisje op een volkstuincomplex. In 2018 hoort hij over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan.

lees verder »

Coulante houding gemeente

07 augustus 2019

Een vrouw laten weten dat haar uitkering is geblokkeerd. Ze probeert hierover in contact te komen met de sociale dienst en afspraken te maken over de wijze van terugbetaling, maar ze komt niet verder.

lees verder »

Rekeningnummer ten onrechte toegeschreven

07 augustus 2019

Een man beklaagt zich over de klachtafhandeling door het Noordelijk Belastingkantoor. Hij is bezig zaken te regelen voor zijn vorig jaar overleden broer. Het Noordelijk Belastingkantoor zou de teveel betaalde belasting hebben gestort op een rekening die niet van (de erven van) zijn broer is.

lees verder »