Tekstgrootte
kleiner groter

‘Gehuwd met een bijstandsuitkering’

18.1.042 Inkomensdienstverlening

Trefwoorden: informatievoorziening, reactietermijn, terugvordering, terugbelverzoek

Een gehuwde man met een uitkering voor marginaal zelfstandigen ontvangt halverwege oktober 2017 een brief van de gemeente waarin staat dat hij ‘waarschijnlijk recht heeft op teruggaaf van de Algemene heffingskorting minstverdienende partner’. In deze brief (‘U bent gehuwd met een bijstandsuitkering’) wordt hem geadviseerd deze teruggaaf bij de Belastingdienst aan te vragen. Ook als hij dat niet doet, gaat de gemeente dit met ingang van 1 november 2017 verrekenen met zijn uitkering. De gemeente baseert zich daarbij op een wettelijke verplichting. Voor de man was dit geheel nieuw en hij vindt de termijn waarbinnen hij moet handelen erg kort.
De man heeft direct een aanvraag gedaan, maar die wordt afgewezen door de Belastingdienst. Een week later ontvangt de man toch een besluit van de gemeente dat hij te veel uitkering heeft ontvangen en dat er € 430,80 wordt teruggevorderd. Als hij niet uiterlijk 31 december 2017 heeft betaald, wordt de schuld vanaf dan gebruteerd. Eén dag later ontvangt zijn vrouw een vervolgbrief die zegt dat de betaling nog eerder, namelijk uiterlijk 12 december moet zijn overgemaakt, om tijdig te kunnen worden verwerkt.
De man schrikt erg, want het gaat voor hem om een behoorlijk bedrag en ook deze termijn is erg kort. Op basis van nadere informatie van de sociale dienst doet de man een nieuwe aanvraag, maar ook die wordt afgewezen door de Belastingdienst. Om brutering te voorkomen zit er voor de man niets anders op dan het bedrag te betalen. De man is van mening dat hij onjuist is geïnformeerd door de gemeente. Hij voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd en niet serieus genomen. Het is hem ook opgevallen dat hij verschillende keren niet binnen de toegezegde 24 uur is teruggebeld door de medewerker van de sociale dienst.
De gemeente laat de ombudsman weten dat de klacht op alle punten gegrond is. Zij heeft de situatie niet goed ingeschat. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de man al meerdere jaren onder de regeling Marginaal Zelfstandigen valt. Ook erkent de gemeente te zijn tekortgeschoten in de informatievoorziening en heeft zij de man onvoldoende tijd gegund om de benodigde maatregelen te (kunnen) treffen. De gemeente biedt hiervoor haar excuses aan en dat is netjes. De leidinggevende gaat de zaak met de medewerker bespreken en daarmee wordt de kans kleiner dat dit nogmaals gebeurt.
De ombudsman stelt ten slotte vast dat de gemeentelijke registratie van de telefonische contacten/terugbelverzoeken niet volledig is. Dat is niet correct. Dat de gemeente hiervoor haar excuses aanbiedt, is dan ook netjes.

Inmiddels heeft de gemeente een heroverwegingsbesluit genomen waarin het oorspronkelijke besluit vervallen wordt verklaard. De man laat weten dat hij het ten onrechte betaalde bedrag terug heeft gekregen van de gemeente. Daarmee komt de zaak weer op zijn pootjes terecht.

Deel deze pagina op

Nieuws

Bang voor controle

20 juni 2019

Door problemen met de bereikbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor, kan een vrouw haar hond niet op tijd aanmelden voor de hondenbelasting.

lees verder »

Na bijna 10 maanden blijkt bezwaar niet mogelijk

20 juni 2019

Het duurt bijna een jaar voordat en man die verhuurt via Airbnb, een reactie krijgt van het Noordelijk Belastingkantoor op zijn bezwaarschriften.

lees verder »