U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Zorgen over zorg

Een vrouw worstelt met de complexe hulpverlening aan haar gezin. Ze is ontevreden over de ondersteuning vanuit het WIJ-team.

Niet mee eens, maar wel uitgelegd

De ombudsman onderzoekt of de afwijzing op een verzoek tot een lening voldoende wordt uitgelegd door de Groningse Kredietbank (GKB).

Post voor Kreupelstraat 1

Na de ontruiming van zijn woning krijgt een man een tijdelijk 'parkeeradres' van de gemeente. Wat dat precies betekent is onduidelijk.

Verwijzing bij voorschot Tozo

Een vrouw klaagt over ontbrekende informatievoorziening na een afwijzing op haar vraag om een voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Onplezierige vaart

Een vrouw ervaart overlast van de bootjes rondom haar woonboot. De gemeente reageert niet op haar klacht over het uitblijven van handhaving.

Geen gezicht!

Een man krijgt geen reactie op zijn klacht over de opslag van bouwmateriaal tegenover zijn woning.

WIJ reageert niet adequaat

Een vrouw beklaagt zich erover dat WIJ haar niet goed helpt bij het verkrijgen van een woning.

Schoon genoeg van wachten

Een man moet erg lang wachten voordat hij de toegezegde huishoudelijke hulp via WIJ kan regelen.