U bent hier

Met stenen kun je niet betalen

Trefwoorden: overwaarde, kwijtschelding, gesprek

Een vrouw meldt de ombudsman dat ze veel moeite heeft met het betalen van de lokale belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting). Ze heeft meerdere keren kwijtschelding aangevraagd, maar die verzoeken zijn afgewezen omdat ze een eigen woning heeft met overwaarde. Deze overwaarde wordt door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) gezien als vermogen. De vrouw kan de overwaarde echter niet liquide maken om daarmee rekeningen te betalen. De bank wil geen lening of krediet verstrekken. Haar huis verkopen is geen optie, omdat er nauwelijks (betaalbare) huurwoningen beschikbaar zijn. Daarmee heeft de vrouw een probleem dat ze niet op kan lossen. Ze is nu nog bezig met de afbetaling van de belastingaanslag 2019. Dan ligt 2020 er nog helemaal, met een verhoging, zoals de vrouw het noemt. En de aanslag 2021 is er ook al. De vrouw weet niet hoe ze uit de financiële problemen kan komen.
De ombudsman ziet in de stukken dat de vrouw voor 2019 nog ongeveer 350 euro moet betalen. Daarvoor heeft ze een betalingsregeling getroffen van 50 euro per maand. De aanslag 2020 is 1.113,47 euro en die van 2021 bedraagt 1.155,53 euro. Als de vrouw deze aanslagen moet betalen met een regeling van 50 euro in de maand, is ze daar ruim 4 jaar mee bezig. Intussen ontvangt ze dan ook weer aanslagen van 2022 en verder, waardoor de achterstand alleen maar groter wordt.

De ombudsman legt de situatie voor aan het NBK, met het verzoek om opnieuw met de vrouw in gesprek te gaan om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het NBK laat enkele dagen later weten naar de situatie gekeken te hebben en gezien te hebben dat er veel open staat. Daar moet ‘breed naar gekeken worden’. Er zal een afspraak worden gemaakt met de vrouw. Ondertussen is de dwanginvordering stopgezet, zodat de vrouw rustig kan afwachten tot er contact met haar wordt gelegd. Dat is mooi, want daarmee is de druk er voor de vrouw even af. De bemoeienissen van de ombudsman houden op nu het NBK heeft aangegeven om samen met de vrouw naar haar situatie te willen kijken.