U bent hier

Licht te fel?

Trefwoorden: informatieverstrekking, openbare verlichting

Een echtpaar ervaart overlast van de nieuwe aangelegde fietspadverlichting vlak naast hun woning. Ze beklagen zich erover dat de gemeente geen enkele medewerking verleent om deze aan te passen en zich daarbij plots verschuilt achter een nieuwe norm. Tijdens het klachtonderzoek van de ombudsman laat de gemeente weten dat zij het vervelend vindt dat de mensen overlast ervaren. De gemeente legt uit dat zij moet zorgen voor goede buitenverlichting bij fietspaden. En daar zijn normen voor. In de ontwerpfase heeft de gemeente een lichtberekening laten maken waaruit blijkt dat die voldoet aan de normen die gelden voor stedelijk gebied. Omdat daar bij het echtpaar twijfels over waren, heeft de gemeente ook nog onderzoek laten doen door een extern bureau. Conclusie was dat de verlichting voldoet aan de normen. Ondanks dat heeft de gemeente voorgesteld de lichtmast 2 á 3 meter te verplaatsen, maar dat levert volgens het echtpaar geen verbetering op. Daarnaast heeft de gemeente in overleg met de leverancier een LED-lamp geplaatst met minder vermogen. Alles bij elkaar kan de gemeente zich niet vinden in de stelling dat zij geen medewerking zou verlenen. De ombudsman constateert dat de gemeente eerst aan het echtpaar heeft laten weten dat uit de lichtberekening blijkt dat die minder is dan 2 lux en dat “dit overeenstemt met de norm voor landelijk gebied”. Uit de lichtmeting van het echtpaar komt echter een sterkte die meer is dan 2 lux. Daarop laat de gemeente een extern bureau meten en dan blijkt dat de sterkte op 2 ramen hoger is dan 2 lux, maar minder dan 5 lux. En dat is de norm voor stedelijk gebied. Dat deze norm van 5 lux voor het echtpaar als een verrassing komt, kan de ombudsman zich voorstellen. Maar de gemeente verschuilt zich daarmee niet achter een nieuwe norm. Steeds was de norm voor stedelijk gebied van toepassing, maar de gemeente ging er ten onrechte van uit dat dit duidelijk was voor het echtpaar. De gemeente had namelijk bedoeld te zeggen dat de (eerste) berekening uitwees dat die ‘zelfs’ overeenstemde met de norm voor landelijk gebied. De informatievoorziening was op dit punt gebrekkig, vindt de ombudsman. De ombudsman kan niet constateren dat de gemeente geen medewerking heeft verleend om een oplossing te vinden. Als de door het echtpaar voorgestelde suggesties niet haalbaar blijken, doet de gemeente het voorstel om de lantaarnpaal te verplaatsen en later om de LED-lamp te vervangen. Helaas wist het echtpaar niet dat de gemeente nog met de leverancier in overleg was over deze laatste mogelijkheid.
Later blijkt dat de gemeente een proef is gestart waarin 2 lantaarnpalen een lagere sterkte hebben gekregen en 2 andere palen een andere LED-buis. Als blijkt dat beide proeven niet resulteren in beleving van minder overlast, besluit de gemeente om de bestaande lichtmasten te vervangen door lichtmasten zoals ook elders in de wijk toegepast. Hopelijk is de overlast dan van de baan.