U bent hier

Krijgt vader dezelfde informatie als moeder?

Trefwoorden: informatieverstrekking, dossierinzage

Een vader beklaagt zich over de informatieverstrekking door WIJ Groningen. Hij krijgt ten aanzien van zijn kind niet dezelfde informatie van WIJ als de moeder. Ook heeft hij na 3 keer vragen nog geen inzage gekregen in het (medisch)dossier van zijn zoon.
WIJ Groningen laat aan de ombudsman weten dat het uitgangspunt bij gedeeld ouderlijk gezag is dat de ouders dezelfde informatie ontvangen, tenzij privacyregels zich daartegen verzetten. Dat geldt ook in dit geval. Omdat de visies van vader en WIJ over dit klachtonderdeel tegengesteld zijn, vraagt de ombudsman om enkele voorbeelden aan de man. Dat lukt hem echter niet meer, omdat hij net een nieuwe telefoon heeft en hij daardoor zijn whatsapp geschiedenis niet meer heeft. De ombudsman was niet bij gesprekken aanwezig waaruit zou blijken dat de man van WIJ eventueel andere informatie kreeg dan moeder. Verder ziet de ombudsman op basis van de stukken ook geen aanwijzingen dat dit is gebeurd. Om die reden kan de ombudsman niet oordelen dat WIJ verkeerd heeft gehandeld.
Over de dossierinzage heeft WIJ gemeld dat de man ‘te allen tijde” het dossier van zijn zoon kan inzien. Waarom WIJ naar aanleiding van de eerdere klacht van de man nog geen afspraak heeft gemaakt wordt niet duidelijk. Tijdens het klachtonderzoek door de ombudsman ontvangt de man alsnog het dossier van zijn zoon. Een aantal notities uit het dossier zal de man wat later ontvangen. Deze notities moeten eerst juridisch gecheckt worden op mogelijke privacygevoelige onderdelen, aldus WIJ. Als de ombudsman later navraag doet of ook deze notities zijn verstrekt, blijkt dat het geval. De man heeft ze opgehaald.