U bent hier

Krappe financiële situatie

Trefwoorden: uitkering, schulden, beslag

Een man beklaagt zich er bij de ombudsman over dat hij erg weinig uitkering ontvangt. Soms maar 113 of 147 euro per maand. Hij vertelt dat er al vanaf 2010 wordt ingehouden op zijn uitkering vanwege een schuld aan Menzis. Hij begrijpt niet dat hij aan het begin van zijn uitkering al een schuld had bij Menzis. De premie wordt altijd netjes betaald door de sociale dienst. Daarom vraagt hij zich ook af hoe lang hij nog moet afbetalen en of er geen rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. De man meldt ook dat hij geen vakantiegeld ontvangt.

Uitkering
Uit de reactie die de ombudsman van de gemeente ontvangt, blijkt dat de man vanaf maart 2010 een uitkering heeft van de sociale dienst. Sinds 1 januari 2011 ontvangt hij een uitkering naar de norm voor een alleenstaande die in een inrichting verblijft (TPU-uitkering). Omdat bewoners in een inrichting vanwege dit verblijf geen huur hoeven te betalen, hebben ze recht op een veel lager bedrag aan uitkering. Verder ontvangt hij bijzondere bijstand voor het betalen van zijn ziektekostenpremie.

Schulden
Uit de reactie van de gemeente leidt de ombudsman verder af dat de man al voor aanvang van zijn uitkering, in 2010 een schuld had bij Menzis. Of dit kwam omdat hij de maandelijkse premie niet had betaald of omdat hij een achterstand had in het betalen van zijn eigen risico, is 11 jaar later niet meer te achterhalen. Feit is dat er vanwege de schuld extra premie moest worden betaald en dat heeft de sociale dienst destijds gedurende ruim een jaar gedaan.
Hoe de huidige schuld van de man bij Menzis is ontstaan, kan de gemeente vanwege privacybescherming niet nagaan. De man zal daarvoor zelf navraag moeten doen bij Menzis. Wel meldt de gemeente dat er vanwege 2 schulden beslag is gelegd op de uitkering van de man.

Beslagvrije voet
Over de beslagvrije voet laat de gemeente weten dat er voor mensen met schulden die in een inrichting wonen, een afwijkende beslagvrije voet geldt. Deze mensen kunnen de beslagvrije voet controleren door gebruik te maken van www.uwbeslagvrijevoet.nl

Vakantiegeld
Uit de stukken en de reactie van de gemeente blijkt tenslotte dat de man in ieder geval de laatste 4 jaar vakantiegeld heeft gekregen. Hoe het komt dat hij dat heeft gemist, wordt niet duidelijk.
In haar reactie laat de gemeente weten dat zij heeft geconstateerd dat de man niet bekend is bij de GKB. Mogelijk dat de GKB kan helpen bij zijn krappe financiële situatie. De man kan daarvoor naar het inloopspreekuur aan het Harm Buiterplein of naar het WIJ-team gaan. Op grond hiervan stelt de ombudsman vast dat de gemeente met de man meedenkt en dat is netjes.