U bent hier

Jarenlange wateroverlast op perceel

Trefwoorden: woonomgeving, overlast

Een echtpaar heeft al jaren wateroverlast in de woning en in de garage. Ze geven aan dat ze alle mogelijke maatregelen hebben getroffen om de wateroverlast te voorkomen, maar helaas blijft deze overlast voortduren. Het echtpaar vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is en met een adequate oplossing moet komen.
Uit het tamelijk omvangrijke dossier dat het echtpaar achterlaat, blijkt dat er sprake is van een langdurig proces. Er is sprake van contacten met de rechtsbijstandsverzekering, gerechtelijke procedures, meldingen aan de gemeente en een klacht bij de gemeente. Maar in het dossier bevindt zich geen correspondentie van ná medio 2018. Wel stuurt het echtpaar na het bezoek aan de ombudsman recente mailwisseling (2022) met het waterschap. Daarin schrijft het waterschap dat er een gescheiden rioolstelsel is aangelegd, dat de regenpijpen van de woning zijn aangesloten op het hemelwaterriool, als ook een drainagebuis in de tuin. Daarmee heeft de gemeente volgens het waterschap voldoende mogelijkheden geboden om het perceel te ontwateren, aldus het waterschap.

In het dossier en de recente e-mails van het waterschap ziet de ombudsman echter geen aanknopingspunten voor een onderzoek. Dat komt onder andere door het ontbreken van recente correspondentie met de gemeente. De ombudsman legt uit dat een onderzoek van de ombudsman zich in beginsel richt op gedragingen van de gemeente die niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden. In dat kader verzoekt de ombudsman om de correspondentie over het afgelopen jaar met de gemeente Groningen of een overzicht van de contacten met de gemeente en wat daarin is besproken. Betrokkenen geven meermaals aan op korte termijn met nadere informatie te komen. Als dat echter steeds niet gebeurt, sluit de ombudsman het dossier.