U bent hier

Informatie op website leidt tot verwarring

Trefwoorden: informatieverstrekking, parkeren

Een man beklaagt zich erover dat hij tijdens zijn verhuisweekend parkeerkosten heeft moeten maken omdat zijn parkeervergunning niet op tijd is omgezet naar zijn nieuwe adres. Ruim voor zijn verhuizing heeft de man informatie ingewonnen bij de gemeente zowel telefonisch als via de website. Uit die informatie bleek hem dat een verhuizing van de parkeervergunning binnen 1 dag na het doorgeven ervan omgezet is. Hij heeft daarom 2 dagen voor zijn verhuizing aangegeven dat hij gaat verhuizen. Aangezien dit meer dan een werkdag ervóór is, meent de man dat dit voor de gemeente voldoende tijd was om de wijziging op tijd te verwerken. Na het verhuisweekend merkt hij dat zijn parkeervergunning nog steeds op zijn oude adres staat. Hij meldt dit aan de gemeente en nog dezelfde dag is de vergunning omgezet.
Over de gang van zaken en de gemaakte parkeerkosten, dient de man een klacht in bij de gemeente. De tekst op de website is als gevolg van de klacht aangepast. Toch blijft de man van mening dat nog steeds niet duidelijk te lezen is dat een wijziging niet op of aan het eind van de volgende werkdag verwerkt zou zijn. Hij meldt zich daarom, en vanwege van gemaakte parkeerkosten, bij de ombudsman.
Na onderzoek constateert de ombudsman dat het systeem zo in elkaar zit dat de omzetting van een parkeervergunning gekoppeld is aan het doorgeven van een verhuizing bij de gemeente (voor verwerking in de Basisregistratie Personen (BRP)). Er is dus geen noodzaak om extra contact op te nemen over het wijzigen van de parkeervergunning als gevolg van een verhuizing. Als de doorgegeven verhuizing verwerkt is in de BRP, ontvangt de afdeling Parkeren hiervan automatisch bericht. Vanaf dat moment verwerkt zij de wijziging van de parkeervergunning. Wanneer dat is, kan een burger niet zien of weten. De afdeling Parkeren heeft vervolgens in de regel dan nog één werkdag nodig.
Op de website leest de ombudsman dat vergunninghouder in zijn of haar account een bevestiging van de wijziging kan vinden. Dat is het moment dat iemand zeker weet dat zijn parkeervergunning voor het nieuwe adres geldt.
De ombudsman constateert dat de gemeente erkent dat de informatie op de website hierover niet duidelijk was. De gemeente biedt excuses aan en zegt toe de tekst op de website op korte termijn aan te passen. Dat is mooi, want daarmee heeft de klacht in elk geval zin gehad.
Over de parkeerkosten tijdens het verhuisweekend meldt de gemeente dat een parkeervergunning slechts in één vergunningsgebied tegelijkertijd geldig is. Dat staat in de Parkeerverordening van de gemeente. Hij had hoe dan ook kosten gehad en daarom betaalt de gemeente de parkeerkosten niet terug. Dat kan de ombudsman volgen. Wel is het zo dat als de informatie duidelijker was geweest, de man er vooraf rekening mee had kunnen houden bij het maken van zijn (verhuis)planning. Hij had die manier mogelijk kosten kunnen besparen. De ombudsman zal de aanpassing van de website op dat punt dan ook met belangstelling volgen.