U bent hier

Huisuitzetting

Trefwoorden: huisvesting, beschermd wonen

Een man meldt de ombudsman dat hij de week erop uit zijn huis wordt gezet. Er is volgens de man sprake van PGB-fraude door de zorginstantie van wie hij huurt en die hem zou moeten begeleiden. Die begeleiding is er volgens de man echter niet en hij wil de door de instantie gedeclareerde uren voor begeleiding dan ook niet ondertekenen. Nu wordt hij uit huis gezet en wordt hij verwezen naar zijn contactpersoon bij WIJ.
Van de contactpersoon bij WIJ hoort de ombudsman dat de PGB niet via WIJ maar via Beschermd Wonen is toegekend. WIJ is echter wel begaan met de man en probeert te zoeken naar een oplossing. WIJ heeft zelf geen woningen en zoekt daarom contact met instanties die daarin wel wat kunnen betekenen. De tijd hiervoor is wel erg kort.

Opzegging van de zorg
Vanwege de korte termijn zoekt de ombudsman contact met Beschermd Wonen. De PGB blijkt inderdaad vanuit Beschermd Wonen te zijn verstrekt en er blijkt ook al een hele geschiedenis te zijn met de man en de zorginstantie. De PGB is verstrekt voor ‘verblijf met toezicht nabij en op afroep’. Dat betekent dat de man een woning van de zorgaanbieder krijgt en als hij belt de instantie binnen 15 minuten bij hem kan zijn. Wel wordt tijdens het bellen een afweging gemaakt of het nodig is om te komen. Dat de instantie niet altijd komt zoals de man aangeeft kan dus. Verder wordt de man begeleid en daarin gaat het mis. Volgens de instantie laat de man zich niet begeleiden en zorgt hij op de locatie voor overlast. Dit heeft uiteindelijk geleid tot opzegging van de zorg (inclusief huisvesting). Dat heeft de man een maand eerder al van de zorgaanbieder te horen gekregen.
Op de vraag of vanwege de acties van WIJ nog enig uitstel mogelijk was, zou Beschermd Wonen bij de zorginstantie vragen of dat mogelijk was. De ombudsman heeft Beschermd Wonen verder geadviseerd in dit kader ook contact op te nemen met de contactpersoon van de man bij WIJ. Dat zou Beschermd Wonen doen.

Geen uitstel
Een dag voor de aangekondigde huisuitzetting laat Beschermd Wonen weten dat uitstel er helaas niet in zit. De huisuitzetting gaat door. Beschermd Wonen kan de zorgaanbieder niet dwingen en de aankondiging van de huisuitzetting is correct gebeurd. De ombudsman wijst Beschermd Wonen nog op de gevolgen voor de uitkering van de man (beëindiging omdat hij geen adres heeft). Als de man tijdelijk door vrienden kan worden opgevangen dan zijn er volgens Beschermd Wonen in het kader van ‘een crisisplek’ mogelijkheden, maar dan moet hij wel met hen contact opnemen. De man zal dezelfde dag nog een brief van Beschermd Wonen krijgen waarin hij gewezen wordt op de mogelijkheden nadat hij uit huis is gezet.
De man heeft de ombudsman gemeld dat als hij eenmaal uit huis is gezet niets meer met enige hulpverlening te maken wil hebben. Vanwege de inzet van WIJ dringt de ombudsman er bij de man op aan om hiermee nog wel in contact te blijven. Hoewel de man het vertrouwen in de hulpverlening is verloren, zal hij dat doen.