U bent hier

Hoog water

Trefwoorden: overlast, privacy

Een man beklaagt zich over gebrek aan onderhoud aan de sloot achter zijn huis. Aan een gedeelte van de sloot is in november 2019 onderhoud gepleegd, maar aan het resterende deel, dat hoger ligt, wordt niets gedaan. Als de man hierover een klacht indient, krijgt hij van de gemeente te horen dat ‘de sloot zeker toe is aan onderhoud.’ Er is sprake van veel blad, slib en overhangende takken. Voordat de gemeente kan overgaan tot actie moet eerst het onderzoek naar het PFAS-gehalte van het slib in de sloot worden afgewacht. Het wordt de man niet duidelijk wanneer hij de uitslag van het PFAS-onderzoek kan verwachten. Ondertussen blijft de overlast door hoog water bestaan. Ook voelt de man zich gestoord in zijn privacy omdat er onaangekondigd medewerkers van de gemeente bij hem op het perceel komen om peilbuizen handmatig te controleren, terwijl hij weet dat er ook peilbuizen zijn die op afstand kunnen worden afgelezen. Hij krijgt geen duidelijkheid waarom dat bij hem niet kan.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman wordt duidelijk dat het PFAS-onderzoek is afgerond. Er is geen verhoogd percentage PFAS aangetroffen in de bestaande sliblaag. Daarmee lijkt de weg vrij naar opschoning van het resterende deel van de sloot. De stadsecoloog heeft echter geadviseerd om het baggeren uit te stellen tot de herfst. Dit vanwege het feit dat er in maart al volop leven in de sloot is dat door het baggeren zal worden verstoord. Deze uitleg kan de ombudsman volgen, mede gezien eerdere ervaringen van de gemeente naar aanleiding van het baggeren in het Noorderplantsoen.

Over de peilbuis laat de gemeente weten dat deze op verzoek van de man is geplaatst. Tot nu toe is deze één keer uitgelezen. Verder laat de gemeente weten dat de peilbuis inmiddels deel uitmaakt van een groter netwerk van peilbuizen. Dat vloeit voort uit een verplichting op grond van de Waterwet. Mede gezien het permanente karakter van de peilbuis, kiest de gemeente ervoor deze binnen 2 á 3 weken te verplaatsen naar de straatkant van de woning van de man. Daarmee wordt eventuele toekomstige overlast door het uitlezen van de peilbuis voorkomen en is dat deel van de klacht opgelost.