U bent hier

Hoe woorden kunnen worden opgevat

Trefwoorden: bejegening

Een man beklaagt zich over een medewerkster van de gemeente. Voor zijn gevoel kiest zij partij en zou ze hem min of meer hebben opgelegd om geen contact meer te hebben met een voormalige zorgverlener van de man. Ook gaat de medewerkster volgens de man op de stoel van een medisch specialist zitten door te zeggen dat hij zich prima kan redden. Uit de reactie die de gemeente aan de ombudsman geeft, komt naar voren dat er veel mensen betrokken zijn bij de man. In overleg met de man heeft de betreffende medewerkster daarom met hem afgesproken om een (fysiek) gesprek te organiseren met alle betrokkenen. Dat is gelukt en het was een goed gesprek. Dat heeft de medewerkster van de man en zijn ondersteuners teruggekregen. Ook zijn er afspraken gemaakt die de medewerkster aan de man heeft bevestigd.

De man neemt 2 maanden later weer contact op met de medewerkster en spreekt zijn gebrek aan vertrouwen uit in een van de vervolgafspraken, namelijk een onafhankelijk onderzoek naar zijn financiële situatie. De medewerkster reageert daar een week later op.
De ombudsman constateert dat uit de inhoud van deze reactie niet blijkt dat er sprake is van partijdigheid. Dat de medewerkster de man adviseert het onderzoeksrapport af te wachten, kan de ombudsman volgen. Mocht het besluit van de gemeente dat op basis van het onderzoek genomen moet worden niet zijn wat de man wil, dan kan hij hiertegen in bezwaar en beroep gaan. Mocht het bewuste onderzoeksbureau zich in de ogen van de man toch niet onafhankelijk hebben opgesteld dan kan hij dat in die procedures aankaarten. De informatie van de medewerkster is op dit punt correct.
Over het contact van de man met zijn voormalige zorgverlener heeft de medewerkster alleen gezegd dat een dergelijk contact niet altijd handig is. Het kan voor ruis zorgen zoals de ombudsman ook ziet in andere correspondentie van de man. De opmerking is naar het oordeel van de ombudsman dan ook niet onbehoorlijk. De ombudsman ziet tenslotte in de mededeling ‘dat de man zich prima kan redden’ in de context zoals die is gedaan geen medische uiting of diagnose.