U bent hier

Herziening gevraagd

Trefwoorden: procedure

Een man vraagt in een uitgebreide reactie op een onderzoeksrapport van de ombudsman om een herziening van dit rapport. De ombudsman legt uit dat er alleen sprake kan zijn van een heroverweging als er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Dat wil zeggen feiten en omstandigheden die tijdens het onderzoek bij de man of de gemeente nog niet bekend waren en die een ander licht op de klacht kunnen werpen. De man heeft ter ondersteuning een aantal brieven bij zijn reactie gevoegd.
Na bestudering van deze brieven laat de ombudsman weten dat zij sommige brieven niet kende, maar dat de man tijdens het onderzoek wel op de hoogte was van deze brieven. Andere meegestuurde brieven kende de ombudsman al wel en die zijn ook betrokken bij het onderzoek.
De man is ook van mening dat de ombudsman geen onderzoek heeft gedaan naar het onrechtmatig handelen van de gemeente. Hierover legt de ombudsman uit dat een ombudsman niet bevoegd is om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van gedragingen. Dat is aan de rechter. Wat de ombudsman mag onderzoeken is de behoorlijkheid van gedragingen en dat heeft ze gedaan.
Tot slot laat de ombudsman over een aantal reactiepunten weten waar die in het onderzoeksrapport zijn behandeld.
Al met al constateert de ombudsman dat de man teleurgesteld is over de uitkomst, maar in zijn uitgebreide reactie geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren brengt die aanleiding zouden moeten zijn voor een herziening van het eerdere onderzoeksrapport.
Vervolgens verzoekt de man om een gesprek met de ombudsman. Hierop laat de ombudsman weten dat zij, gezien zijn belang, goed begrijpt dat de man zich moeilijk kan neerleggen bij het oordeel. Een gesprek zou echter een herhaling van zetten betekenen, omdat alles al is beschreven in het rapport en de brieven van de ombudsman.