U bent hier

Handhaving on hold

Trefwoorden: bezwaarprocedure

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente een eerdere toezegging om te gaan handhaven intrekt. Hij is al lang met deze zaak bezig en weet nu niet meer wat hij kan doen. Hij meldt zich daarom bij de ombudsman. De man heeft de gemeente om handhaving verzocht omdat zijn buren een gebouw op hun terrein gebruiken voor kamerverhuur terwijl zij daarvoor geen vergunning hebben.
De ombudsman bestudeert alle documenten en komt niet tot de constatering dat de gemeente de zaak herziet en de handhaving intrekt. Wel ziet de ombudsman dat de buren bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde dwangsom. Naar aanleiding van de hoorzitting over dat bezwaarschrift heeft de gemeente geconstateerd dat zij nader onderzoek moet doen. Tot die tijd wordt de handhaving aangehouden. De man zal dus eerst moeten afwachten wat de uitkomst van de bezwaarprocedure wordt. De ombudsman kan daarin geen rol spelen. Mocht de uitkomst negatief zijn voor de man, dan kan hij met zijn advocaat bespreken welke stappen hij verder kan ondernemen.