U bent hier

Groene muur

Trefwoorden: bomen, groen, maatwerk

Een vrouw klaagt dat de mooie groenstrook achter haar woning is veranderd in een ‘groene muur’ van dichte en hoge bosschages. Een klacht bij de gemeente leidde tot een snoeibeurt. Volgens de gemeente is dit de oplossing. De vrouw denkt van niet omdat de bosschages gewoon door blijven groeien. Zij vreest dat het net zo hoog wordt als bij haar buren of bij de naastgelegen flatgebouwen.
Als de vrouw op het spreekuur van de ombudsman komt, heeft zij bij haar woning inmiddels 2 medewerkers van de gemeente gesproken. Ze hebben mondeling afspraken gemaakt over het verdere snoeiwerk. Deze afspraken zijn voor de vrouw een acceptabel compromis. De ombudsman adviseert om de bewuste medewerkers te verzoeken om een bevestiging op schrift.
Het blijkt voor de vrouw echter lastig om de namen van de medewerkers te achterhalen. Vanwege de privacy wil de gemeente deze niet geven. Wel wordt de vrouw doorverbonden met 1 van de medewerkers die zij gesproken heeft, een leidinggevende van de gemeentetuinen. Hij bevestigt de afspraken aan de telefoon, maar zijn naam weet de vrouw nog steeds niet. Daardoor lukt het de vrouw niet om achteraf om een schriftelijke bevestiging te vragen.
De ombudsman vraagt voor de vrouw bij de gemeente na wie de betreffende medewerkers zijn. Een dag later krijgt zij van de klachtenfunctionaris de namen door. Met toestemming van de vrouw geeft de ombudsman haar e-mailadres door aan de gemeente. Niet lang daarna bevestigt 1 van de medewerkers per e-mail de gemaakte afspraken aan de vrouw. Hij schrijft dat er jaarlijks gesnoeid gaat worden, in plaats van de gebruikelijke eens in de 3 jaren. Hiermee laat de gemeente zien dat zij goed geluisterd heeft en levert zij maatwerk. De vrouw ziet vol vertrouwen uit naar de toekomst.