U bent hier

Goed in de fout met motivering besluit

Trefwoorden: informatieverstrekking, motivering, luisteren

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente in de reactie op zijn klacht erg makkelijk voorbijgaat aan de gebrekkige motivering van haar besluit. Vanwege de summiere onderbouwing heeft hij bezwaar gemaakt. Dat was niet nodig geweest als de gemeente het bewuste besluit netjes en inzichtelijk had gemotiveerd. De man vindt tijdens de hoorzitting steun voor zijn opvatting bij de aanwezige medewerkers van de gemeente. De achteraf onnodige bezwaarprocedure heeft hem wel 50 uur gekost en hij vindt een compensatie hiervoor op zijn plaats. In het verslag van de hoorzitting is dit echter niet opgenomen. Als hij de gemeente vraagt om een aanvulling van het verslag wordt hij verwezen naar de klachtenprocedure. In de reactie op zijn klacht verwijst de gemeente hem terug naar de bezwaarprocedure waar de motivering al aan de orde is geweest.
Het oorspronkelijke besluit gaat over een subsidieaanvraag. Voordat hij dit besluit krijgt, hoort de man per mail van een gemeentelijke medewerker dat de activiteit waarvoor hij subsidie heeft aangevraagd geen toevoeging is op het bestaande aanbod. Er wordt al gebruik gemaakt van 2 activiteiten die hetzelfde bieden op dit terrein. Verbaasd hierover belt de man met deze medewerker. Die vertelt hem dat hij nog een officieel besluit zal krijgen met een uitgebreidere motivering. Dat besluit krijgt hij een week later, maar zonder uitgebreide motivering.
De man maakt bezwaar. In de beslissing op bezwaar wordt het besluit anders en uitgebreider gemotiveerd. De man meent dat de bezwaarprocedure voorkomen had kunnen worden als het eerste besluit zo goed en inzichtelijk was gemotiveerd. Met deze uitleg begrijpt de man waarom de gemeente zijn aanvraag heeft afgewezen. In de subsidieregeling is bepaald dat geen subsidie wordt verleend voor re-integratietrajecten. En daar was bij de man sprake van. Dat er voor een ander re-integratietraject wel subsidie was verleend, blijkt een fout van de gemeente te zijn.
Tijdens het klachtonderzoek van de ombudsman geeft de gemeente aan dat een bezwaarprocedure de mogelijkheid biedt om onder andere fouten te herstellen en de motivering aan te vullen. De motivering is in de bezwaarprocedure aan bod gekomen. Op zich kan de ombudsman de gemeente hierin volgen. In dit geval echter stelt de ombudsman vast dat de summiere motivering vanwege het aanhalen van een verkeerd artikel en een onterechte verwijzing naar anderen onbehoorlijk was en de man ten onrechte op een verkeerd been heeft gezet. Gelet op de verwijzing naar anderen leek subsidie voor re-integratietrajecten wel mogelijk.
De gemeente erkent dat tijdens de hoorzitting is besproken dat met een betere motivering een bezwaarprocedure voorkomen had kunnen worden. Voor de beslissing op bezwaar was volgens de gemeente de vermelding hiervan in het verslag van de hoorzitting echter niet nodig. Zijn verzoek om het verslag aan te vullen heeft de gemeente vervolgens doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris die al enkele klachten van de man behandelde. In de klachtafhandeling oordeelt de gemeente hierover echter niet omdat de motivering aan de orde is geweest in de bezwaarprocedure. De ombudsman vindt dit heel opmerkelijk omdat de man voor deze ‘aanvulling’ juist was verwezen naar de klachtenprocedure. Van luisteren naar de burger is er naar het oordeel van de ombudsman dan ook geen sprake. En helaas is daar ook tijdens het klachtonderzoek van de ombudsman geen sprake van, nu de gemeente in reactie op de klacht wederom verwijst naar de bezwaarprocedure.
Gelet op de onbehoorlijke gedragingen van de gemeente doet de ombudsman de aanbeveling aan de gemeente om coulance te overwegen richting de man. De gemeente laat in haar reactie echter weten daar geen aanleiding toe te zien, gezien haar eerdergenoemde standpunt over de functie van de bezwaarprocedure en omdat ze al heeft aangegeven dat het niet goed is gegaan en daar excuses voor heeft aangeboden.

 

---