U bent hier

Geen zorgplicht voor kinderopvang

Trefwoorden: procedure, woonomgeving, informatieverstrekking

Een gezin dat in een nieuwe wijk gaat wonen, wil op termijn gebruik maken van kinderopvang. Het gezin krijgt echter te horen dat er geen garantie is dat er tegen die tijd plek is. Wanneer zij samen met andere toekomstige bewoners contact opnemen met de gemeente, komt er geen bevredigende reactie. De gemeente zal ernaar kijken, maar er lijkt niets te gebeuren. Het gezin hoort daarna ook niets meer van de gemeente. In de omringende wijken zijn eveneens wachtlijsten, waardoor plaatsing bij een andere opvanglocatie tegen de tijd dat ze er komen wonen ook niet mogelijk is.

De ombudsman neemt de zaak in onderzoek. Tijdens het klachtonderzoek geeft de gemeente inzicht in de situatie rond de kinderopvang. Het blijkt dat het organiseren van kinderopvang geen overheidstaak is, maar een commerciële activiteit. De gemeente heeft dus geen zorgplicht. Wel heeft zij een toezichthoudende en handhavende rol. Het gaat om toezicht of kinderopvangorganisaties wel aan de in de wet gestelde eisen voldoen. De ombudsman constateert dat de gemeente kinderopvang dus niet kan afdwingen. Wel geeft de gemeente aan dat zij het als essentiële voorziening ziet in deze wijk. Daarom is er binnen de huisvesting van de scholen in de wijk ruimte gereserveerd voor (commerciële) kinderopvang. Verder is de gemeente op eigen initiatief met verschillende betrokken partijen in gesprek gegaan over eventuele mogelijkheden maar er lijkt op dit vlak nog niet veel ontwikkeling. Met locaties inspelen op de vraag is het enige wat de gemeente kan doen.

Informatievoorziening
Over de informatievoorziening geeft de gemeente aan dat zij berichten plaatst op de website als er ontwikkelingen zijn. De ombudsman merkt op dat zij dit uitdrukkelijker had kunnen aangeven aan betrokkenen om misverstanden te voorkomen. Door het klachtonderzoek is het nu in elk geval duidelijk. De ombudsman benadrukt het advies van de gemeente om deze website, en die van de huidige aanbieders goed in de gaten te houden. Voor informatie over de wachtlijstproblematiek heeft de gemeente de bewoners het e-mailadres van een contactpersoon bij één van de aanbieders gegeven.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente helaas geen duidelijkheid kan geven of er op tijd een kinderopvangplek beschikbaar is. Wel hoopt zij dat het onderzoek meer inzicht geeft in de problematiek en de (on)mogelijkheden van de gemeente in deze.