U bent hier

Geen vergoeding voor rechtsbijstand

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een man snapt niet waarom het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) geen kosten aan hem vergoedt voor het verlenen van rechtsbijstand aan zijn dochter. Hij heeft haar geholpen bij het aanvragen van kwijtschelding van belasting. Het NBK heeft zijn aanvraag voor de vergoeding afgewezen. De uitleg hierbij kan de man echter niet volgen. Hij dient een klacht in bij de ombudsman.

Het NBK laat weten dat proceskostenvergoeding alleen aan te vragen is voor hulp bij bezwaar- en beroepsprocedures. En niet voor hulp bij het aanvragen van kwijtschelding, zoals hier het geval is. Bovendien zijn er aanvullende regels voor deze vergoeding waar de man niet aan voldoet. Zo komen alleen kosten in aanmerking van iemand die zich beroepshalve bezighoudt met rechtsbijstand in dergelijke procedures, terwijl de man als vader geholpen heeft. Ook komen alleen redelijke kosten in aanmerking en dat geldt niet voor elke brief die geschreven moet worden.
Wel ziet het NBK in dat zij dat bij de afwijzing duidelijker had kunnen uitleggen. Daarmee toont het NBK inzicht in de reden van de klacht, en dat is mooi.
Met deze uitleg van het NBK is het voor man nu duidelijk waarom hij geen vergoeding ontvangt voor de hulp die hij aan zijn dochter verleent.