U bent hier

Geen vaccinkeuze

Trefwoorden: klachtbehandeling

Een man gaat voor een vaccinatie naar de GGD Groningen (verder: de GGD). Hij wil graag het Pfizer-vaccin ontvangen, maar krijgt te horen dat dat niet kan. Er worden die dag alleen Moderna-vaccins gezet. De man vertrekt vervolgens naar Assen, omdat hij daar een vaccinatieafspraak heeft. Daar blijkt dat de afspraak is geannuleerd. Toch krijgt hij een vaccinatie met Moderna.
Achteraf begrijpt hij van de locatiecoördinator in Groningen dat er die dag wel met Pfizer geprikt werd maar dat hij deze keuze niet kreeg vanwege zijn houding. De afspraak in Assen is door dezelfde locatiecoördinator geannuleerd, aldus de man. Hij dient dezelfde dag een klacht in bij de GGD. Een dag later stuurt de GGD zijn e-mail door aan de regiocoördinator.
Ruim twee weken later heeft de man nog niks gehoord van de regiocoördinator. De GGD geeft aan dat er een gesprek is geweest tussen de locatie- en de regiocoördinator en dat de klacht daarmee is afgehandeld. Ook na verdere correspondentie tussen de man en de GGD komt er geen inhoudelijke reactie op zijn klacht. Hij vindt dit onacceptabel en wendt zich tot de ombudsman

Geen uitzondering
In een reactie aan de ombudsman laat de GGD weten dat het gedrag of de houding van de man niet de reden was dat hij geen Pfizer-vaccin kon krijgen. Vanwege destijds geldende richtlijnen van het RIVM kreeg iedereen boven de 45 jaar het Moderna-vaccin. Er waren hierop twee uitzonderingen, maar die waren beide niet van toepassing op de man.
De GGD zegt dat de man deze uitleg ook heeft gekregen bij zijn bezoek. De man stelt van niet. De ombudsman was niet bij dit gesprek aanwezig en kan daardoor niet concluderen dat de GGD verkeerd heeft gehandeld.

Geen annulering
De GGD verklaart ook dat de afspraak in Assen niet is geannuleerd. Wel is de status van de afspraak aangepast omdat de man de vaccinatie in Groningen weigerde. In het systeem van de GGD zijn 2 opties mogelijk als iemand in de stoel voor een vaccinatie zit. Deze opties zijn ‘vaccinatie gezet’ en ‘vervallen, geannuleerd’. Omdat de vaccinatie niet is gezet bij de man, moest de GGD kiezen voor de tweede optie.
Wat er in Assen mogelijk gezegd is tegen de man, valt buiten de reikwijdte van het onderzoek van de ombudsman.

Klachtbehandeling GGD
Wat betreft de klachtbehandeling geeft de GGD toe dat het anders had gemoeten. Namelijk langs de projectdirecteur of de interne klachtencommissie. De GGD neemt zich voor om deze stap in toekomstige gevallen beter te benutten. Dat is mooi, want daarmee heeft de klacht van de man zin gehad.
Ten slotte wil de man graag weten wat er over hem besproken is in het gesprek tussen de locatie- en regiocoördinator. De GGD maakt dit niet kenbaar. Wel dat de uitkomst ervan was dat de locatiemanager adequaat en proportioneel heeft gehandeld. De man is hierover niet inhoudelijk op de hoogte gebracht. Omdat de GGD ook niet aan de ombudsman uitlegt waarom de klachtbehandeling werd beëindigd, vindt de ombudsman dat de GGD op dit punt niet behoorlijk heeft gehandeld.