U bent hier

Geen uittreksel overleden vader

Trefwoorden:  bezwaar, BRP

Een man is niet tevreden met het antwoord dat hij krijgt van de gemeente op zijn verzoek om een uittreksel van zijn overleden vader uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente heeft de man laten weten dat zij de gevraagde informatie wettelijk niet aan hem mag verstrekken. Dit kan alleen via een notaris. De man is het daar niet mee eens en dient een klacht in bij de gemeente. Met de afhandeling ervan is hij echter niet tevreden en daarom wil hij dat de ombudsman actie onderneemt. Die stelt vast dat de klachtafhandelingsbrief van de gemeente netjes en correct is. Dit meldt zij aan de man. Daarnaast heeft de man een brief ontvangen met het besluit van de gemeente en daartegen kan hij bezwaar maken. De ombudsman is niet bevoegd om hierover te oordelen. Vervolgens maakt de man bezwaar bij de ombudsman tegen de beslissing van de gemeente. Aangezien de ombudsman niet bevoegd is om het bezwaar af te handelen, stuurt zij deze door naar de gemeente. De gemeente laat weten het bezwaar in behandeling te nemen. Hiermee is de kwestie voor de ombudsman afgedaan.