U bent hier

Geen uitbreiding van huishoudelijke hulp

Trefwoorden: motivering

Een echtpaar krijgt van het WIJ-team te horen dat uitbreiding van hun huishoudelijke hulp niet mogelijk is. De man van het echtpaar geeft aan dat dit wel nodig is omdat hun gezondheidssituatie verslechtert. Hij snapt niet waarom de aanvraag is afgewezen. Wanneer hij om uitleg vraagt, krijgt hij te horen dat hij de ombudsman maar moet bellen als hij het er niet mee eens is.
De ombudsman legt de klacht voor aan WIJ. WIJ zegt het allereerst jammer te vinden dat de man gelijk naar de ombudsman is verwezen, ze hadden eerst zelf nog een poging moeten doen om het besluit toe te lichten. Verder geeft WIJ aan hoe de huidige normering voor het aantal uren van de huishoudelijke hulp tot stand is gekomen. Bij de eerste aanvraag, dus vóór het uitbreidingsverzoek, heeft WIJ al geconstateerd dat het echtpaar geen enkele huishoudelijke taak zelf kan uitvoeren. Daarop is de inzet van hun hulp berekend. Na hun verzoek om uitbreiding is WIJ weer op huisbezoek geweest. Tijdens dit huisbezoek is besproken of het echtpaar (tijdelijke) ondersteuning wenst bij het koken. Dat blijkt niet nodig. Ook kan het echtpaar geen huishoudelijke taken omschrijven die zouden blijven liggen.
WIJ neemt ook contact op met de zorgaanbieder en spreekt met de hulp van het echtpaar. Die geeft aan dat zij niet genoeg tijd heeft voor alle werkzaamheden. WIJ legt uit dat er bij de normering van het aantal uren vanuit wordt gegaan dat niet álle werkzaamheden wekelijks uitgevoerd worden. Op basis hiervan is WIJ tot de conclusie gekomen dat een uitbreiding van uren niet nodig is.
Met deze toelichting van WIJ heeft het echtpaar de gevraagde uitleg van het besluit. Ook hebben zij het negatieve besluit inmiddels schriftelijk van WIJ ontvangen. Als zij het er inhoudelijk niet mee eens zijn kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Voor de ombudsman is in de bezwaarprocedure geen rol weggelegd.