U bent hier

Geen reactie, wel actie

Trefwoorden: zienswijze, reactietermijn, communicatie

Een vrouw beklaagt zich erover dat ze nog niets van de gemeente heeft gehoord. Een werkgroep waar de vrouw deel van uitmaakt heeft al enkele maanden geleden zienswijzen ingediend tegen een ontwerpbesluit voor de bouw een groot complex met appartementen en voorzieningen. Verder is de buurt onaangenaam verrast dat er al ontwikkelingen in het betreffende gebied gaande zijn terwijl ze nog niets hebben gehoord. Op een speelveld wordt al een parkeerterrein aangelegd. De aangrenzende bewoners zijn hier niet over geïnformeerd.
Over de ingediende zienswijzen laat de gemeente aan de ombudsman weten nog drukdoende te zijn met de reactie daarop. De gemeente legt uit waarom die reactie er nog niet is en wanneer de reactie zal worden verwacht. Hoewel de ombudsman zich kan voorstellen dat het voor de indieners allemaal lang duurt, heeft de vrouw hiermee in elk geval duidelijkheid over de stand van zaken en hoelang het nog zal duren. Als de gemeente haar zienswijzennota heeft afgerond, zullen de vrouw en de werkgroep op de hoogte worden gebracht voordat deze nota naar de gemeenteraad wordt gestuurd. De ombudsman leest in het ontwerpbesluit dat zij tegen het definitieve besluit in beroep kunnen bij de rechter als zij zich niet in de reactie op hun zienswijzen kunnen vinden.
Uit de informatie van de gemeente blijkt verder dat de aanleg van de parkeerplaats los staat van het bouwplan en de behandeling van de zienswijzen hierover. Er wordt met betrekking tot de zienswijzen dus niet voorbarig gehandeld. De parkeerplaats past in een herinrichtingsplan waar de gemeenteraad al een jaar eerder een besluit over heeft genomen. Voor de aanleg van de parkeerplaats heeft de gemeente enkele maanden voor indiening van de klacht, een vergunning verleend. Een van de leden van de werkgroep heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Daarmee is de juiste weg bewandeld om tegen de aanleg te protesteren. De ombudsman is niet bevoegd om de juistheid van vergunningen te toetsen.