U bent hier

Familiedrama vanwege grafsteen

Trefwoorden: begraafplaats, procedure

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente niet kenbaar heeft gemaakt dat het graf van zijn ouders zou worden geruimd. Ook is hij boos dat de grafsteen, zonder zijn toestemming, is meegegeven aan zijn neef.

Rechthebbende van het graf
De ombudsman stelt een onderzoek in en daarin komt naar voren dat de familie al vanaf augustus 2012 geen rechthebbende meer is van het graf. Tot die tijd was de zus van de man namens hem en zijn andere broers en zussen aangewezen als rechthebbende. De man ontkent dat hij 37 jaar geleden het document heeft ondertekend waarin zijn zus als rechthebbende wordt aangewezen. Na zoveel jaar is dit voor de gemeente en voor de ombudsman echter niet meer na te gaan. Er was en is voor de gemeente geen reden om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van dit document, er staat een handtekening onder. Zeker omdat zijn zus tot aan haar overlijden ook steeds als rechthebbende heeft opgetreden. Toen de zus overleed en haar nabestaanden niet reageerden op de vraag of zij de huurtijd wilden verlengen, eindigde de huurtijd. Dat betekent dat de gemeente het grafrecht kreeg en ook rechthebbende werd van de grafsteen.
In een brief van augustus 2012 meldt de gemeente aan de nabestaanden van de rechthebbende zus dat de gemeente het recht heeft om het graf te ruimen en opnieuw uit te geven. Zij meldt dat de grafbedekking zal worden verwijderd en vernietigd in het jaar 2013. Dat is echter niet gebeurd. De gemeente legt tijdens het onderzoek van de ombudsman uit hoe dat zo is gekomen. Er was sprake van achterstanden. Hoewel dit verklaart waarom de grafbedekking in augustus 2020 nog niet was weggehaald, is dit niet netjes. Ondanks het gegeven dat de gemeente de grafsteen in 2013 niet heeft verwijderd en vernietigd, bleef de gemeente rechthebbende van het graf.

Verwijdering graf(steen)
Als de gemeente tot verwijdering van het graf wil overgaan en geen contact krijgt met de rechthebbende, is de gebruikelijke werkwijze dat zij een gele sticker op de grafsteen plakt. Daar staat op: ‘wil de rechthebbende contact opnemen met de administratie’. Als daar niemand op reageert, plaatst de gemeente een groene sticker met het jaartal dat zij zal overgaan tot vernietiging van de steen. De man heeft nooit een gele of groene sticker op de grafsteen van zijn ouders gezien. Terwijl hij dagelijks op de begraafplaats komt omdat zijn dochter daar ook ligt.
Dat er een gele sticker op de grafsteen heeft gezeten, kan de gemeente niet aantonen en is voor de ombudsman ook niet aannemelijk geworden. Er is geen foto in het dossier en de betreffende medewerkers van de begraafplaats werkten daar toen nog niet. Daarom adviseert de ombudsman aan de gemeente om altijd foto’s te maken van een grafsteen met een sticker. Van de groene sticker is wel een foto in het dossier. De man heeft weinig kans gehad om deze sticker te zien want de grafsteen is 6 dagen na het plakken al meegegeven aan de neef van de man. Niet alleen de foto, maar ook de actie van de neef maakt het aannemelijk dat de groene sticker wel op de grafsteen heeft gezeten. Hoe had hij anders kunnen weten dat de steen zou worden verwijderd?

Weggeven grafsteen
Hoewel de man het erg oneens is met het weggeven van de steen aan zijn neef, constateert de ombudsman dat de steen niet is meegegeven aan een vreemde maar aan familie van zijn ouders. Hoewel kleinzonen volgens de man niet in de definitie van familie vallen, is ook een kleinzoon familie.
En de neef heeft zich netjes geïdentificeerd als familie.