U bent hier

Evaluatie contactmaatregel

Trefwoorden: vertrouwen, aanbeveling

Een man heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek bij WIJ om een 2 jaar eerder opgelegde contactmaatregel te evalueren. Hij beklaagt zich erover dat WIJ ook een zorgorganisatie heeft uitgenodigd voor dit gesprek.
De ombudsman laat hem weten dat hij zijn klacht eerst kenbaar moet maken bij WIJ. Hij kan dat doen op de wijze zoals deze bepaald is in de contactmaatregel.
De man stuurt de ombudsman een aantal mailtjes over de kwestie. Waaronder de uitnodigingsbrief van WIJ. Daarin ziet de ombudsman dat de betreffende zorgorganisatie niet (meer) bij het evaluatiegesprek aanwezig zal zijn. Die zorg heeft WIJ voor de man weggenomen. Het advies van de ombudsman is om naar het gesprek te gaan en daar de zaken te bespreken die hij graag wil bespreken. Zo nodig kan hij iemand meevragen. Daarvoor is het wel goed dat hij dat van tevoren aan WIJ laat weten.
Voor de ombudsman is hier geen rol weggelegd. Zij heeft WIJ destijds de aanbeveling gedaan om de contactmaatregel niet voor onbeperkte tijd op te leggen, maar na een bepaalde periode te evalueren. Die aanbeveling heeft WIJ overgenomen. Dat is mooi, want daarmee kan de man verandering laten zien waardoor opheffing van de contactmaatregel misschien tot de mogelijkheden behoort. Of dat zo is, wordt aan de hand van het evaluatiegesprek door WIJ besloten. Tot die tijd blijft de contactmaatregel zoals die is.