U bent hier

Eindelijk weer vlotgetrokken

Trefwoorden: reactietermijn, overlast

Een man beklaagt zich erover dat WIJ zijn belofte niet nakomt. WIJ zou dingen voor de man uitzoeken die nodig zijn om de financiële situatie van het gezin van de man in kaart te brengen. Het gezin ervaart namelijk al jarenlang ernstige overlast in de woonomgeving en uiteindelijk heeft WIJ geadviseerd om te verhuizen. De man heeft zich vanwege slaaptekort en ernstige stress door de overlast een jaar eerder ziekgemeld van zijn werk. Zo’n 10 jaar geleden kon hij de overlast zelf nog met de studenten in de woningen om hem heen oplossen. Dat is nu niet meer mogelijk door intimidatie en treiterijen. De man lijdt erg onder de situatie. Ook is hij bang dat zijn dochter blijft zitten door het slaapgebrek. De hulp van WIJ is erop gericht om het gezin te ontlasten bij het uitzoeken van de financiële mogelijkheden. Er is o.a. sprake geweest van (hypothecaire) leenbijstand door de sociale dienst van de gemeente. Ondanks een aantal herinneringen heeft de man geen inhoudelijk antwoord van WIJ ontvangen.
Uit het onderzoek van de ombudsman komt het volgende naar voren.
WIJ heeft bij het stellen van zijn vragen aan de sociale dienst gebruik gemaakt van een extra beveiligd mailprogramma (Zivver). Het blijkt bij de sociale dienst tot problemen te leiden om de mail te openen. Dit komt echter pas bijna 8 weken later naar voren als de sociale dienst daar melding van maakt. WIJ stuurt de vragen daarom opnieuw toe. Toen ook daar na een redelijke termijn van 8 weken geen antwoord op kwam, had van WIJ verwacht mogen worden dat zij navraag deden. Dat hebben zij niet gedaan. Drie maanden later informeert de man opnieuw naar de voortgang en hoort dan helemaal niets.
Tijdens het onderzoek van de ombudsman erkent WIJ dat zij alerter hadden kunnen zijn en de gemeente hadden kunnen benaderen voor een reactie. WIJ biedt ook haar excuses aan dat zij (vanwege drukke werkzaamheden) niet op de latere e-mail van de man hebben gereageerd. De ombudsman constateert dat WIJ in deze zaak niet voortvarend heeft gehandeld en dat is niet correct. WIJ ziet het als een leerpunt om zelf actiever te informeren.
Intussen heeft WIJ de benodigde informatie van de sociale dienst ontvangen en naar de man gestuurd. WIJ nodigt hem uit om samen in gesprek te gaan met een medewerker van de sociale dienst. Hoewel erg laat, kan er nu een vervolgstap worden gezet.