U bent hier

Eindafrekening energie

Trefwoorden: informatieverstrekking, boekjaar

Een penningmeester van een sportvereniging heeft zich al eerder gemeld bij de ombudsman over het uitblijven van een (correcte) eindafrekening van het verbruik van energie en water in de boekjaren 2019 en 2020. Tijdens het laatste klachtonderzoek konden deze boekjaren met (terug)betalingen door de gemeente van te veel betaalde voorschotten worden afgesloten. Begin maart meldt de man zich opnieuw met de klacht dat hij de eindafrekening over het boekjaar 2021 nog niet heeft ontvangen. Uit informatie van de gemeente krijgt de man niet het idee dat dit alsnog snel zal gaan gebeuren. De gemeente is namelijk nog steeds bezig met de afwikkeling van de eindafrekening 2020 voor andere verenigingen.

De ombudsman vraagt bij de gemeente naar het uitblijven van de eindafrekening 2021. In reactie hierop meldt de gemeente op 31 maart dat haar streven is de eindafrekeningen in maart te versturen. Later blijkt dat dit inderdaad ook is gebeurd, maar de man meldt dat de afrekening niet klopt. Omdat hij dit al heeft gemeld bij de gemeente, zal hij een reactie hierop moeten afwachten. De e-mail bevestigt in elk geval wel dat de vereniging de eindafrekening heeft ontvangen.

De man wijst erop dat de gemeente na afloop van een boekjaar een termijn van 8 weken heeft waarbinnen zij de eindafrekening moet toesturen. Dit zou staan in de Beleidsregel factureringstermijnen energie. De gemeente legt in haar reactie uit dat de bewuste beleidsregel niet op haar van toepassing is. De beleidsregel geldt voor leveranciers en netbeheerders. Volgens de in de regeling opgenomen definities valt de gemeente hier niet onder. De energieleveranciers en netbeheerders horen de gemeente binnen 8 weken te berichten. Pas nadat de gemeente de informatie van hen heeft ontvangen, kan zij op haar beurt de sportverenigingen hun eindafrekening sturen. Haar streven is om dit in maart te doen en voor de eindafrekening van het boekjaar 2021 is dit gelukt. En dat is mooi.