U bent hier

Dossier vernietigd; geen onderzoek mogelijk

Een vrouw beklaagt zich erover dat ze sinds haar echtscheiding in 2017 niet de juiste hulp heeft gekregen vanuit WIJ Groningen. Ze wil graag dat de ombudsman daar onderzoek naar doet zodat ze de periode kan afsluiten. De vrouw geeft aan dat haar situatie namelijk nogal verslechterd is en ze voelt zich emotioneel beschadigd. De hulpverlening vanuit WIJ bestond uit luisteren naar haar verhaal. Verder deed de WIJ-medewerker niets. Gaandeweg hebben zich bovendien gebeurtenissen voorgedaan waardoor de vrouw uiteindelijk het vertrouwen in deze medewerker is verloren. Daarom heeft de vrouw om een andere contactpersoon gevraagd. Ook vraagt ze toegang tot haar dossier. Na enkele telefoontjes krijgt de vrouw een afschrift van haar dossier. Omdat ze het niet eens is met de inhoud van haar dossier vraagt ze WIJ om haar dossier te corrigeren of te vernietigen. Enkele weken later bevestigt WIJ dat het dossier is vernietigd.

Als het de ombudsman duidelijk is geworden dat er geen dossier meer is, legt ze aan de vrouw uit dat een onderzoek niet meer mogelijk is. Om goed onderzoek te kunnen doen is hoor en wederhoor noodzakelijk. Voor het geven van een reactie zal WIJ terug moeten kijken op de periode waarin zij de vrouw hulp heeft gegeven. Aangezien het dossier is vernietigd, kan WIJ achteraf geen informatie meer verstrekken vanuit het dossier. De ombudsman kan daardoor helaas niets voor de vrouw betekenen.