U bent hier

Dichtbij geplaatste containers

Trefwoorden: handhaving, contact, informatieverstrekking

Een man beklaagt zich er bij de ombudsman over dat hij geen uitleg van de gemeente krijgt over de containers direct achter zijn kantoor. Zijn achterbuurman heeft die containers daar geplaatst. En ook direct achter de loods van de buurman naast hem. Van de gemeente moesten de containers achter de loods van buurman weg vanwege ‘te geringe afstand’. De containers direct achter zijn kantoor mogen van bouwinspectie van de gemeente echter blijven staan. De man ziet het verschil niet.
Ook beklaagt hij zich over de slechte bereikbaarheid van de bouwinspectie. Hij wordt als hij het algemene nummer van de gemeente belt niet doorverbonden en ook niet teruggebeld.

De gemeente legt aan de ombudsman uit dat de containers geen ‘bouwwerken’ zijn en dat de achterbuurman om die reden geen vergunning nodig heeft voor de plaatsing van de containers. Omdat er geen vergunning nodig is, kan de gemeente die ook niet handhaven. Deze uitleg van de gemeente kan de ombudsman volgen.
De reden dat de gemeente wel actie heeft ondernomen tegen de containers achter zijn buurman, is dat er een verzakking dreigde van de bewuste containers. Omdat de man zegt dat zijn buurman heeft gemeld dat de containers moesten worden verplaatst omdat ze te dichtbij stonden, is er sprake van tegengestelde visies. Op grond van luchtfoto’s kan de ombudsman echter wel constateren dat er sprake lijkt van het wegspoelen van het zand onder de containers, waarmee de uitleg van de gemeente aannemelijk lijkt. In ieder geval heeft de man hiermee uitleg naar aanleiding van zijn vraag.  

Over het moeizame contact meldt de gemeente dat er in eerste instantie sprake is geweest van een persoonsverwisseling. Omdat de buurman dezelfde achternaam draagt als de man heeft bouwinspectie zich niet gerealiseerd dat het om contactverzoeken van verschillende personen ging. Nadat er wel contact was met de man dacht de medewerker dat die tevreden was met de informatie. Gelet op de klacht van de man was dat niet het geval.