U bent hier

Dat kan sneller

Trefwoorden: reactietermijn, bezwaarprocedure

Een man gaat op bezoek bij zijn zoon in de gemeente Groningen. Ondanks de aanmelding van zijn auto op de bezoekerspas van zijn zoon krijgt de man een boete. Daar maakt hij in maart bezwaar tegen. Hij heeft per ongeluk 2 letters van het kenteken omgewisseld. Hij gaat ervan uit dat dit snel kan worden hersteld, maar hij krijgt te horen dat de afhandeling van zijn bezwaarschrift het hele jaar kan duren. Hij kan zich niet voorstellen dat de wet dit toestaat en beklaagt zich bij de ombudsman.
De ombudsman vraagt het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) of de afhandeling van het bezwaarschrift eerder kan plaatsvinden, nu het alleen om een omdraaiing van letters gaat. Enkele dagen later laat het NBK weten dat het bezwaarschrift direct is opgepakt. Dat betekent dat de man op korte termijn, in ieder geval sneller dan aan het einde van het jaar, bericht zal krijgen over zijn bezwaarschrift.
Verkorting van de beslistermijn van het bezwaarschrift is waar het de man om te doen was en het is mooi dat het NBK positief op de interventie van de ombudsman heeft gereageerd.

Ten overvloede merkt de ombudsman op dat de Gemeentewet de gebruikelijke beslistermijn van de Algemene wet bestuursrecht terzijde schuift. De afhandeling van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de heffing van gemeentelijke belastingen mag langer duren. Dat is te lezen in artikel 236, lid 2 van de Gemeentewet. Daarin staat dat er uitspraak moet worden gedaan in het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen.