U bent hier

Contact alleen via aanspreekpunt

Een man beklaagt zich erover dat er na 6 weken nog niet is gereageerd op de klacht van zijn partner. De klacht is via het digitale klachtenformulier van de gemeente ingediend.
De ombudsman doet onderzoek en stelt het volgende vast. De gemeente heeft de man en zijn partner op 3 september 2019 een contactbeperking opgelegd. Deze beperking houdt in dat zij vanaf die datum alleen via een vaste contactpersoon contact met de gemeente mogen opnemen. De klacht van 9 januari 2020 is niet via dit aanspreekpunt ingediend en is, zoals de gemeente in de brief van 3 september heeft aangekondigd, niet in behandeling genomen. Daarmee handelt de gemeente volgens de opgelegde contactbeperking.
Inhoudelijk gaat de klacht over een gehandicaptenparkeerkaart. De ombudsman wijst erop dat zij een aanvraag hiervoor via het betreffende aanspreekpunt kunnen indienen. De contactpersoon van het stel laat weten dat hun hulpverlener hen bij de aanvraag kan helpen. Omdat de kosten voor de parkeerkaart een belemmering vormen voor het stel, wijst de contactpersoon erop dat er voor dit soort kosten een zogenaamd ‘maatwerkbudget’ bestaat. Een aanvraag hiervoor kan bij WIJ worden gedaan. Hun hulpverlener heeft deze aanvraag inmiddels in gang gezet. Met deze constateringen in een afrondende brief beëindigt de ombudsman haar bemoeienissen.