U bent hier

Bomen gekapt, bezwaar nog niet behandeld

Trefwoorden: bezwaarprocedure, informatieverstrekking, motivering, termijn

Een vrouw kan zich niet vinden in enkele verleende kapvergunningen. Dat is de reden dat ze daar bezwaar tegen heeft gemaakt. Ze beklaagt zich er bij de ombudsman over dat er bomen zijn gekapt, terwijl haar bezwaren nog niet zijn behandeld. Als de ombudsman hier onderzoek naar doet, blijkt uit de reactie van de gemeente dat niet de gemeente maar de vergunninghouder de bewuste bomen heeft gekapt. Daarnaast heeft de gemeente in de ontvangstbevestigingen uitdrukkelijk gemeld dat bezwaar geen opschortende werking heeft. De gemeente heeft de vrouw gewezen op de mogelijkheid van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dat is netjes, want met deze informatie kan de vrouw afwegen of ze een verzoek tot voorlopige voorziening zal doen, waarmee de rechter kan beoordelen of de kap moet worden uitgesteld.  

De vrouw klaagt er ook over dat de gemeente niet inhoudelijk reageert op 3 brieven. De ombudsman constateert dat deze brieven zowel een bezwaarschrift tegen een kapvergunning, een Wob*-verzoek met betrekking tot de besluitvorming en een reeks aan vragen bevat. Doordat de vrouw geen informatie ontvangt, is ze van mening dat ze haar bezwaarschriften niet nader kan onderbouwen en is er geen sprake van een eerlijke bezwaarschriftenprocedure.