U bent hier

Bezorgde tante

Trefwoorden: jeugdzorg

Een tante meldt dat ze zich grote zorgen maakt over het zoontje van haar zus. Het gaat steeds slechter met de jongen en naarmate hij ouder wordt, wordt de situatie thuis steeds moeilijker. Er zijn al vele partijen betrokken en betrokken geweest, maar er is geen vooruitgang. De jongen heeft op diverse scholen gezeten maar gaat nu niet meer naar school. Zijn ontwikkeling staat al 1,5 jaar stil, meldt tante. Ze hoopt op coördinatie van de hulpverlening. De familie is namelijk ten einde raad en heeft niet veel vertrouwen meer in de instanties.  
Na overleg met tante legt de ombudsman de kwestie voor aan stichting WIJ met de vraag of zij de coördinatie en regie op zich kunnen nemen zodat de noodzakelijke zorg en begeleiding voor de jongen in gang worden gezet en bewaakt.
In haar reactie laat WIJ weten dat er vele aspecten aan de zaak zijn, die de kwestie complex maken. Gelukkig is er zeer recent overleg geweest waarin alle betrokkenen van onderwijs, zorg, de ouders, tante en WIJ met elkaar een nieuw ondersteuningsplan hebben gemaakt en goedgekeurd. De nakoming van de afspraken in dat plan wordt nauwgezet gevolgd door WIJ en om de 2 weken met elkaar besproken. Met de terugkoppeling hiervan aan tante spreekt de ombudsman de hoop uit dat er nu geleidelijk vooruitgang kan worden geboekt en beëindigt zij haar bemoeienis. Tante laat nog weten dat zij het idee heeft dat het nu de goede kant op gaat.