U bent hier

Behandeling Wob-verzoek laat lang op zich wachten

Trefwoorden: voortvarendheid, VIB-meldingen

Een man ontvangt geen reactie op zijn Wob-verzoek, ook niet na 2 herinneringsberichten. Hierover beklaagt hij zich. De man ontvangt tijdens het onderzoek van de ombudsman alsnog een besluit. Dat is bijna 11 weken na het indienen van het Wob-verzoek. De wettelijke reactietermijn is echter 4 weken. De ombudsman stelt dan ook vast dat de beslistermijn ruimschoots is overschreden. In haar reactie legt de gemeente uit dat de behandeling van het verzoek door omstandigheden vertraagd is. In de eerste plaats wordt de zomervakantie genoemd. Bovendien bleek tijdens de behandeling dat een derde partij toestemming moest geven voordat de gegevens openbaar gemaakt konden worden. Deze redenen rechtvaardigen echter de vertraagde behandeling niet. De gemeente had de man namelijk tussentijds een bericht moeten sturen dat de behandeling van zijn verzoek langer zal duren. Dit heeft de gemeente niet gedaan en daarmee heeft zij niet voortvarend gehandeld. De gemeente biedt hiervoor haar verontschuldigingen aan. Dat is netjes.
Daarnaast concludeert de ombudsman dat de gemeente ook niet heeft gereageerd op de twee herinneringsberichten van de man. Deze meldingen zijn door de gemeente ingeboekt als zogenaamde VIB-meldingen. De betreffende afdeling bleek echter geen toegang te hebben tot deze meldingen waardoor er niet gereageerd is op de herinneringsberichten. Naar aanleiding van de klacht is direct actie ondernomen, zodat de betreffende afdeling wel toegang tot de VIB-meldingen heeft. Dat is mooi. Daarmee wordt herhaling van het onbeantwoord blijven van dergelijke berichten voorkomen en heeft de klacht in elk geval zin gehad.