U bent hier

Alternatieven voor ophalen afval

Trefwoorden: motivering

Een ondernemer doet een aanvraag voor een afvalpas en een container. Die aanvraag wordt echter geweigerd omdat er in het verleden achterstanden waren met betalingen. De man geeft aan dat hij alle openstaande facturen heeft betaald. Hij heeft de pas nodig omdat hij veel afval heeft. Als hij over de weigering een klacht indient bij de gemeente, blijft die bij haar standpunt. En dat is de reden dat de man naar de ombudsman gaat.
In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat de man in het verleden onder verschillende debiteurennummers betalingsproblemen had of failliet is verklaard. In een aantal zaken heeft hij alle facturen betaald, maar in een aantal gevallen waren de deurwaarderskosten voor de gemeente. Bij de faillissementen is een deel van de kosten afgeboekt. De gemeente is er steeds bij ingeschoten en er lopen alweer nieuwe betalingsregelingen.
De ombudsman vindt de redenen die de gemeente geeft om de man niet opnieuw als klant te accepteren voldoende inzichtelijk. Daar komt bij dat de gemeente aangeeft dat er alternatieve aanbieders zijn voor het ophalen van het afval. De gemeente noemt er 5 in haar reactie. Van een onbehoorlijke gedraging van de gemeente is naar het oordeel van de ombudsman dan ook geen sprake.