U bent hier

Afwijzing aansprakelijkheid voldoende duidelijk?

Trefwoorden: aansprakelijkheid, motivering

Een man beklaagt zich over de motivering die de gemeente hanteert bij de afwijzing van haar aansprakelijkheid. Hij vraagt de ombudsman of die afwijzing klopt.

Procedureel
De ombudsman laat de man weten dat de vraag of de gemeente aansprakelijk is, gaat over de rechtmatigheid van gemeentelijk handelen en daarvoor is de rechter de bevoegde instantie.
De ombudsman toetst de behoorlijkheid van gemeentelijke gedragingen. Zo kan de motivering onderwerp zijn van een klachtonderzoek door de ombudsman. Het gaat er dan niet om of de gemeente in dit geval de aansprakelijkheid terecht afwijst maar of de gemeente voldoende duidelijk maakt waarom zij dat doet.

Inhoudelijk
De ombudsman stelt vast dat de gemeente erkent niet behoorlijk te hebben gehandeld bij het doorsturen van een zorgmelding. Verder geeft de gemeente ook aan dat zij de procedure zal aanscherpen. Dit om te voorkomen dat dezelfde fout opnieuw gemaakt wordt. Aan deze erkenning van de fout en aanscherping van de procedure door de gemeente zelf zal een onderzoek van de ombudsman niets kunnen toevoegen.
Dat de man het hier niet mee eens is, mag en kan. Maar dat doet niet af aan de duidelijkheid van het genomen besluit.
De man draagt vervolgens argumenten aan waarom volgens hem de gemeente wel aansprakelijk is. Of hij daarin gelijk heeft is, zoals gezegd, aan de rechter om te beoordelen.

NB Vanwege bescherming van de privacy is deze kwestie globaal beschreven.