U bent hier

Wat te doen aan vermindering huishoudelijke hulp?

20.6.011/WIJ

Trefwoorden: motivering, klachtbehandeling, keukentafelgesprek

Een gemachtigde is niet tevreden met de afhandeling van zijn klacht. Deze klacht gaat over de afhandeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp voor een echtpaar. Bij het gehouden keukentafelgesprek was de vrouw namelijk niet aanwezig, omdat zij op dat moment in een zorginstelling verbleef. De gemachtigde was als cliƫntondersteuner wel aanwezig bij het keukentafelgesprek. Die heeft vanwege de afwezigheid van de vrouw gevraagd om een extra (keukentafel)gesprek waarbij de vrouw ook aanwezig zou kunnen zijn. Het WIJ-team wijst dat verzoek af, maar de gemachtigde vindt deze afwijzing niet voldoende onderbouwd.

De ombudsman leest in de meegestuurde stukken dat WIJ van mening is dat zij in hun onderzoek ook rekening hebben gehouden met de vrouw. Het was de medewerkers duidelijk dat zowel de man als de vrouw niet in staat zijn om het huis schoon en leefbaar te houden. Met dat gegeven is rekening gehouden bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Opnieuw in gesprek gaan leidt volgens WIJ niet tot een andere uitkomst.

De ombudsman kan deze uitleg bij de weigering om opnieuw in gesprek te gaan, goed volgen. Dat er minder uren zijn toegekend is natuurlijk wel een tegenvaller voor het echtpaar. Om dat aan de orde te stellen moet echter de bezwaarprocedure gevolgd worden. Voor de ombudsman is er op dat inhoudelijke punt geen rol weggelegd.

De gemachtigde vraagt zich daarnaast af of het wel correct is dat de klacht intern is afgedaan door stichting WIJ. De ombudsman legt uit dat dit klopt met de procedure zoals die is vastgelegd in de Klachtenregeling van stichting WIJ die de gemachtigde kan nalezen op de website van WIJ.