U bent hier

Waar blijft de fiets

Een vader beklaagt zich over de procedure rondom het aanvragen van een duo-fiets voor zijn dochter. Voordat zijn dochter de fiets uiteindelijk kreeg, waren ze 7 maanden verder. Bovendien voelt hij zich niet altijd correct behandeld door de behandelaar. Er worden hem bijv. woorden in de mond gelegd.
 

Behandeltermijn

De vader vertelt dat hij de duofiets op 14 mei telefonisch heeft aangevraagd. WIJ kan deze melding niet in haar systeem terugvinden. Als meldingsdatum staat 26 juni geregistreerd.

Wat daarvan zij, ook als uitgegaan wordt van de meldingsdatum van 26 juni heeft WIJ zich niet aan de wettelijke onderzoekstermijn van 6 weken gehouden. Het onderzoek had dan op 7 augustus afgerond moeten zijn en dat is niet gebeurd. Pas nadat de vader half augustus contact met WIJ opneemt, plant WIJ een huisbezoek in op 30 augustus. En uiteindelijk stuurt WIJ op 20 september de uitkomsten van haar onderzoek. WIJ legt aan de ombudsman uit dat het huisbezoek vanwege een werkvoorraad niet eerder kon worden gepland. Wat ook de reden is, het was correct geweest als WIJ de vader tijdig van deze vertraging op de hoogte had gesteld. De ombudsman vindt dat er geen sprake was van een voortvarende behandeling van de melding.

In haar conclusie stelt WIJ dat ‘het knelpunt in de beschikbare personele capaciteit van WIJ Haren op korte termijn niet is op te lossen’. Het baart de ombudsman zorgen als hierdoor een werkvoorraad blijft bestaan waardoor WIJ zich structureel niet aan de termijnen kan houden. Om die reden doet de ombudsman een aanbeveling aan WIJ Groningen om zodanige maatregelen te treffen dat zij in de toekomst binnen de wettelijke termijnen kan handelen.

Op 25 september hebben vader en dochter het plan ondertekend en naar WIJ teruggestuurd. Vervolgens is de aanvraag in behandeling genomen en op 9 oktober stuurt de gemeente dochter een beschikking. In deze beschikking wordt echter gesproken over een scootmobiel. Nadat de vader WIJ daarop wijst, wordt dit gecorrigeerd in duofiets en biedt WIJ excuses aan voor de verkeerde benaming. Daarnaast concludeert de ombudsman dat excuses en uitleg waarom de daarvoor geldende termijnen niet werden gehaald op zijn plaats waren geweest. 

Nadat WIJ de bestelling heeft gedaan voor de duo-fiets duurt het nog 2,5 maand eer de fiets geleverd wordt. WIJ laat daarover weten dat zij niet verantwoordelijk is voor de vertraging en hier ook geen invloed op heeft. Wel heeft WIJ een aantal keren gebeld om de bestelling onder de aandacht te houden. Omdat de gebrekkige dienstverlening die de vader heeft ervaren geen uitzondering was, heeft de gemeente het contract met het hulpmiddelencentrum per 1 januari 2020 opgezegd.

Bejegening

Of de vader woorden in de mond zijn gelegd, kan de ombudsman niet nagaan, omdat ze niet bij de gesprekken was. Dat er, zoals WIJ aangeeft, navraag is gedaan of de duofiets ook bedoeld is voor de andere bewoners is niet onheus. Een Wmo-voorziening is namelijk persoonsgebonden. Volgens de vader is WIJ pas overgegaan tot toekenning van de duofiets na berichtgeving door de ouders op social media. Of deze berichten van invloed waren, kan de ombudsman niet vaststellen. Zij kan zich het gevoel wel voorstellen dat de berichten hebben bijgedragen aan de toekenning. WIJ betreurt de onduidelijke communicatie en biedt hiervoor haar excuses aan.