U bent hier

Verkeerstrillingen

19.1.035 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: vrachtverkeer, trillingen

Sinds de zomer van 2018 rijdt er veel vrachtverkeer van bouwbedrijven door de straat waar een gezin woont. De vrachtwagens gebruiken deze straat volgens hen als sluiproute om de ringweg te vermijden. Zij hebben al schade aan hun woning door aardbevingen. Door de trillingen, die het vrachtverkeer veroorzaakt, is volgens hen de schade aan hun woning verergerd. Zij hebben veel contact met de gemeente gehad over het vrachtverkeer dat door de straat rijdt. De acties die de gemeente heeft ondernomen hebben echter geen blijvend effect gehad. Elke keer als de gemeente de aannemers/bouwbedrijven heeft aangesproken, is het een paar dagen wat rustiger. Daarna neemt het sluipvrachtverkeer helaas weer toe. De familie wil graag een blijvende oplossing en denkt hierbij aan het plaatsen van een verbodsbord voor vrachtwagens. Zij wenden zich daarom tot de ombudsman.

De gemeente laat de ombudsman weten geen verbodsbord voor vrachtwagens te willen plaatsen omdat de straat waar de familie woont een ontsluitingsweg is. Deze wegen kunnen niet verboden worden voor vrachtverkeer, aldus de gemeente. Wel stelt de gemeente verschillende acties te hebben ondernomen. Zo heeft de gemeente contact opgenomen met verschillende aannemers zodat zij hun chauffeurs konden aanspreken op de te rijden route. Ook heeft de gemeente enkele observaties ter plaatse gedaan en een radar geplaatst om de hoeveelheid verkeer vast te leggen. Daarnaast heeft de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman aangeboden om 7 dagen lang, 24 uur per dag, geluid- en trillingsmetingen in de woning te verrichten. Uit deze rapportage zou moeten blijken of de gemeten de toegestane normen overschrijden. De uitkomst van dit onderzoek is voor de gemeente eventueel aanleiding om nadere stappen te ondernemen. De ombudsman stelt vast dat de gemeente de klachten van het gezin serieus neemt en binnen haar mogelijkheden de nodige acties onderneemt.