U bent hier

Verantwoordelijk voor verzakte steiger

Een woonbootbewoner is het er niet mee eens dat de gemeente zegt geen eigenaar te zijn van de fundering van de steiger waar zijn schuur op staat. Deze is in opdracht van de gemeente geplaatst door een aannemer en is nu verzakt. De berekening voor deze fundering is vooraf getoetst door de gemeente. De man vreest dat zijn veiligheid in geding komt en wijst de gemeente hier per brief op. Als hij bijna 2 maanden later nog niets heeft gehoord van de gemeente schrijft hij opnieuw. Per ommegaande antwoordt de gemeente dat zij geen eigenaar is van de steiger en niets zal doen aan de verzakking. Hiermee is de man niet tevreden en hij gaat naar de ombudsman.

Die meldt hem dat het aan de burgerlijke rechter is om de vraag te beantwoorden wie eigenaar is van de fundering. Het onderzoek van de ombudsman richt zich op de motivering die de gemeente daarvoor geeft. Na 3 maanden ontvangt de ombudsman een reactie van de gemeente onder aanbieding van excuses voor de vertraging in de beantwoording. Inhoudelijk laat de gemeente weten dat zij heeft geconstateerd dat de fundering niet exact volgens de berekening is uitgevoerd. Zij neemt hierin haar verantwoordelijkheid en zal zorgen dat de fundering wordt hersteld. Zij neemt binnen 2 weken contact hierover op met de man.

De ombudsman constateert dat de gemeente tegemoetkomt aan het verzoek van de man en zal zorgen voor herstel van de fundering. Dat is mooi. Wel vindt de ombudsman het jammer dat de gemeente niet direct, toen de man zijn 1e brief schreef, tot deze actie is gekomen.