U bent hier

Uiteindelijk toch coulant

Een man is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning die de gemeente in 2017 heeft vastgesteld. Bij de verkoop eind 2017 blijkt de verkoopwaarde veel lager dan de WOZ-waarde en hij verzoekt de gemeente tot aanpassing. Het duurt echter 15 maanden voordat de man hierop een reactie krijgt. Deze reactie krijgt hij uiteindelijk van het NBK, omdat deze inmiddels (per 1 januari 2018) de belastingzaken van de gemeente heeft overgenomen. In de reactie meldt het NBK dat de man te laat is met zijn bezwaar.

De man vindt dat tijdig bezwaar maken niet mogelijk is als de verkoopdatum van een woning buiten de bezwaartermijn van het WOZ-besluit valt. Hij vindt dan ook dat het NBK zich erg formeel opstelt. Ook is hij van mening dat hem dit veel eerder had kunnen worden gezegd.

Tegen de beslissing van het NBK op het bezwaar is de man in beroep gegaan bij de rechter. De rechter geeft het NBK echter gelijk. Wel heeft het NBK tijdens deze beroepsprocedure de WOZ-waarde aangepast. Naar de mening van de man is deze aanpassing echter onvoldoende en gaat naar de ombudsman.

Het NBK erkent dat de behandeling van het bezwaarschrift te lang heeft geduurd en biedt hiervoor zijn excuses aan. De ombudsman stemt hiermee in en stelt verder vast dat de rechter al heeft geoordeeld over het te late bezwaarschrift. Dat is een gegeven. Wel constateert de ombudsman dat het beroepschrift van de man bij de rechter toch zin heeft gehad. Naar aanleiding hiervan heeft het NBK namelijk alsnog de WOZ-waarde verminderd. Niet alleen over 2017, maar ook over voorgaande jaren (2013-2016). Dat vindt de ombudsman coulant