U bent hier

Tweede voertuig belemmert kwijtschelding

Een man beklaagt zich erover dat hij dit jaar ineens kwijtschelding moet aanvragen voor de waterschapsbelasting terwijl zijn gegevens ieder jaar hetzelfde zijn en de gegevens bij het NBK bekend zijn. Voor de gemeentelijke belastingen wordt wel automatisch kwijtschelding gegeven. De man is van mening dat het systeem een blinde vlek kent omdat het NBK eerder wel kwijtschelding heeft verleend. De man meent dat van deze beschikking een precedentwerking dient uit te gaan en het NBK niet ieder jaar weer kan gaan steggelen over de waarde van zijn tweede voertuig. De man vraagt zich af of hij wel weer kwijtschelding krijgt als hij het tweede voertuig verkoopt.

De ombudsman merkt op dat de gemeente Groningen en de waterschappen niet dezelfde regels hanteren bij kwijtscheldingsverzoeken. De gemeente Groningen kent automatisch kwijtschelding toe aan bepaalde groepen mensen, zoals ook aan de man. De waterschappen kennen dit beleid niet. De ombudsman is niet bevoegd om dit beleid te toetsen.

 

Hoe werkt het:

Elk kwijtscheldingsverzoek wordt eerst getoetst door het Inlichtingenbureau. Als er sprake is van een tweede voertuig, dan komt dit naar voren als een zogenaamde belemmering voor het verlenen van kwijtschelding. Een voertuig vertegenwoordigt namelijk waarde en daarmee vermogen. De man heeft als tweede motorvoertuig een motor die ouder is dan 9 jaar. Dat betekent dat het NBK daar zelf een waarde aan toekent van 700 euro. Dat hoeft niet aangetoond te worden. Alleen als de man meent dat zijn motor minder waard is dan de gestelde 700 euro, dan kan hij dat aantonen met een taxatierapport van een erkend bedrijf. Een eerdere taxatie, die de man heeft aangeleverd, ziet het NBK als onvoldoende actueel. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid ervan vanwege de lage waarde. De uitleg die het NBK daarover geeft, kan de ombudsman volgen.

 

Wat blijkt:

In het voorgaande jaar heeft de man ten onrechte volledige kwijtschelding van de waterschapsheffingen gekregen omdat de motor buiten beschouwing is gebleven. Dat deze fout tot verwarring bij van de man leidt, is voorstelbaar, maar het geeft de man geen recht op een herhaling van een volledige vrijstelling in het volgende jaar.

Als de man zijn motor zou verkopen en daardoor geen tweede motorvoertuig meer heeft, kan dat niet meer als belemmering naar voren komen bij het Inlichtingenbureau. In dat geval, zo geeft het NBK aan, zal in de huidige situatie niet meer naar zijn financiële gegevens worden gevraagd.